20. máj 2019 / Meniny má Bernard

Hudobná škola YAMAHA - Artesia

Svetovo uznávané hudobné kurzy a skvelý lektorský tím!
Hudobná škola YAMAHA - Artesia

Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!

Ponúkame kurzy Hudobnej školy YAMAHA, ktoré nájdete po celom svete. Školy patria so svojimi 700.000 žiakmi, 20.000 učiteľmi a viac ako 6.000 pobočkami k najväčším organizáciám svojho druhu. Od otvorenia prvej Hudobnej školy YAMAHA v Japonsku v roku 1954 presiahol počet absolventov hranicu 5 miliónov.

Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov a hudobných žánrov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov a vyjadruje motto: „Učenie je radosť!“

V našej pobočke navyše ponúkame predškolské kurzy v nemeckom jazyku!

Koncept vyučovania v Hudobných školách YAMAHA

pedagogické zásady v Hudobných školách YAMAHA sú určované nasledujúcimi faktormi:

  • inšpirácia rozvojom reči
  • otvorená metodika skupinovej výučby
  • podpora kreativity

Inšpirácia rozvojom reči rozhodujúcim spôsobom určuje koncepciu výučby v Hudobných školách YAMAHA. Dieťa sa učí materinskú reč prirodzeným napodobňovaním. Vo vývoji a diferenciácii detského sluchu dochádza medzi štvrtým a šiestym rokom k obrovskému kvalitatívnemu posunu, ktorý má zrovnateľný význam ako pre rozvoj rečových predpokladov, tak i pre hudobný rozvoj. Preto Hudobné školy YAMAHA kladú veľký dôraz na hudobný vývoj detí predškolského veku. Význam tejto životnej fázy pre ďalší rozvoj hudobných a intelektuálnych schopností môžeme len ťažko doceniť.

Otvorená skupinová výučba tvorí dôležitý podiel našej vyučovacej koncepcie. Žiaci sa na hodine v prehľadných skupinách učia spoločne a súčasne jeden od druhého. Spoločné hranie hudby je dôležitou súčásťou výučby, komunikatívna vyučovacia atmosféra a prostredie znižujú nátlak na výkon a stres.Výraznejšie schopnosti talentovaných žiakov obohacujú tvorivým spôsobom vyučovací proces.

Podpora kreativity má pre pedagogiku Hudobných škôl YAMAHA mimoriadny význam. Pochopenie a zvládnutie pravidiel hudobného systému je predpokladom pre tvorivú hudobnú činnosť a kreatívne vyjadrenie vlastných hudobných myšlienok. Špeciálne vyškolení hudobní pedagógovia dávajú žiakom dostatočný priestor pre ich priania a podnety. Obsah vyučovania doplňujú improvizácia, aranžovanie a ďalšie kreatívne techniky. To všetko prebieha za predpokladu rešpektovania špecifík rôznych hudobných štýlov a žánrov. Samozrejmosťou je využívanie aktuálnych učebných materiálov a moderných hudobných nástrojov. K dispozícii sú aj CD s hudobnými sprievodmi.

Pobočky:

- Mestská knižnica Bratislava, Kapucínska 3

- Nemecká škola, Palisády 51, Bratislava

- ZŠ Matky Alexie, Palackého 36/1

- MŠ P. Horova č. 3, Bratislava - Devínska Nová Ves

- Športová 2, 900 29 Nová Dedinka

Viac na www.artesia.sk

Galéria
Komentáre