20. jún 2019 / Meniny má Valéria

Ai Kids Do

Na základe dopytu od septembra otvárame školu Ai-Kids-Do pre deti od 6 do 14 rokov. Cvičenie rodičov s deťmi je vítané a zvýhodnené.
Ai Kids Do

Tento šport je určený pre deti vo veku 6 - 14 rokov. Je založený na princípoch a technikách nesúťažného japonského bojového umenia Aikido, z ktorého boli vynechané všetky prvky, ktoré by mohli negatívne vplývať na deti vo fáze fyziologického a psychického vývinu. Deti nie sú vedené k boju medzi sebou, ale k spolupráci a vzájomnej úcte. Dôraz je kladený na rozvoj všeobecnej pohybovej kultúry detí, disciplínu, posilnenie sebavedomia a vytváranie správnych návykov od držania tela až po životosprávu.

Komentáre