Výtvarný ateliér ARTEVIA

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Adresa Michalská 7 , 81101 Bratislava Vhodné od 7 do 19 rokov Cena 149,00 € Email atelier@artevia.sk Telefón +421 948 633 444 Web artevia.sk

Už piaty rok s úspechom organizujeme 5. denné výtvarné ateliéry pre deti a mládež.

Výtvarný ateliér ARTEVIA vašim deťom ponúka: Klasické techniky kresby, maľby, grafiky, experiment, skúmanie, rozhovory, exkurzie, jednoducho skúšame žiť vo svete umenia.

Už piaty rok s úspechom organizujeme 5 denné výtvarné ateliéry pre deti a mládež vždy s originálnym programom, zaujímavými technikami, cvičeniami na rozvoj intuície a kreativity, prvkami arteterapie a orientáciou vo svete umenia.

Naše programy sú vhodné predovšetkým pre deti a mládež vo veku od 8 do 19 s predpokladmi a záujmom výtvarné umenie, ako príprava na prijatie do stredných a vysokých umeleckých škôl a všetkých, ktorí chcú vyskúšať a zažiť tvorivé, originálne a zábavné okamihy s umením a novými podnetmi.

V ponuke týždenného denného pobytu ako aj s možnosťou výberu jednotlivých dní.

V cene nájdete:

  • Odborné vedenie lektorov s umeleckým, pedagogickým a terapeutickým vzdelaním s praxou.
  • Výtvarný materiál a pomôcky, ochranný odev a vybavenie ateliéru.
  • Vstupné do galérií a na organizované podujatia počas celého týždňa, cvičenia zamerané na rozvoj intuície a kreativity.
  • Obedy v reštauračnom zariadení v Starom meste, (polievka, hlavné jedlo, citronáda.
  • Celodenný pitný režim a olovrant v ateliéri. Občerstvenie na záverečnej spoločnej vernisáži.

Ateliéry prebiehajú v priestrannom ateliéri historického centra v pamiatkovej budove Segnerovej kúrie zo 17. storočia.

Prevažnú časť tvoria zážitkové aktivity v exteriéroch Starého Mesta a okolia, aktívna tvorba sa prepája s  výkladom histórie umenia, dejín a architektúry, aktuálnej témy v zbierkových expozíciách či  výstavách  prepojených s nadväzujúcimi výtvarnými akciami.

Príroda v bezprostrednej blízkosti slávnych diel spolu s jedinečnou architektúrou Starého Mesta Bratislavy a históriou s ňou spojenou,  ponúka nevšednú inšpiráciu a dokonalý zážitok z vlastnej tvorby.

Odporúčanie:  vek od 7 do 19 rokov, s tvorivým potenciálom a vzťahom k umeniu.

Termín:

  • 8. – 12. júla 2019, 19. – 23. augusta 2019
  • umelecko – vzdelávací program od 8:00 do 16:00 hod.

Cena:

149 € bežná cena

Číslo účtu: SK61 7500 0000 0040 2044 9807

Kontakt:

Zdroj: artevia.sk