Kino: Spievaj

15:00
Adresa A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany Cena 1,50 € Email msks@msks-piestany.sk Telefón +421 33 77 259 25 Web www.msks-piestany.sk

Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi.

Všetko staví na jednu kartu – na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel.

Vstupné: 1,50 EUR

Zdroj: www.msks-piestany.sk