Heľpianske fašiangy

11:00
Adresa Heľpa, 976 68 Heľpa Email helpa@helpa.sk Telefón +421 905 651 122 Web www.helpa.sk

Príďte sa zabaviť na tradičné podujatie.

Zdroj: www.helpa.sk