Divadielko: Modrý vták

10:00
Adresa Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava Cena 8,00 € Email pokladna@djp.sk Telefón +421 33 551 11 25 Web www.djp.sk

Symbolistická hra, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka Modrý vták, patrí ku klenotom svetovej dramatickej tvorby určenej deťom.

Symbolistická hra, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka Modrý vták, patrí ku klenotom svetovej dramatickej tvorby určenej deťom. Autor v nej magickým spôsobom popisuje snovú výpravu dvoch detí za tajomným “modrým vtákom“. Je to rozprávková metafora o hľadaní ľudského šťastia.

Dobrodružná cesta plná neobyčajných stretnutí, sa stáva veľkou cestou poznania. Deti na jej konci pochopia, že skutočné šťastie nemožno naháňať, ale že je ukryté v nás, a v našej schopnosti súcitiť a rozdávať šťastie ostaným. V časoch, kedy sa tolerancia, súcit a vzájomné porozumenie stavujú len prázdnymi frázami, prichádzajú k slovu rozprávkové príbehy so silným posolstvom. Vedel to aj Maurice Maeterlinck, pred sto rokmi,  kedy sa v Európe schyľovalo k najväčším tragédiám 20. storočia.

Snahou tvorivého tímu, okolo režiséra Petra Palika nie je len pretlmočiť ideu diela najmladšej generácií, ale pomocou poetických obrazov a emotívnej hudby ponúknuť divákovi silný estetický zážitok.

Maurice Polydor-Marie-Bernard Maeterlinck:

Bol to belgický dramatik, básnik a esejista píšuci po francúzsky, predstaviteľ symbolizmu. Narodil sa 29. augusta 1862 v Gente.

Pochádzal zo zámožnej rodiny. Vyštudoval právo a stal sa advokátom. V roku 1895, keď sa presťahoval do Paríža, sa povolania advokáta vzdal a začal sa naplno venovať literatúre.

Jeho básnická prvotina Skleníky (1889), je silno ovplyvnená pocitmi životnej osamelosti a plná zvláštnej duševnej clivoty. Ako dramatik Maeterlinck už vo svojej prvej divadelnej hre, rozprávkovej dráme Princezná Maleina (1889), preukázal, že mu nejde ani o kresbu charakterov, ani o konflikt vášne, či o psychologický popis duševných procesov. Predovšetkým sa snažil o poetické a mystické zobrazenie hrôzy, temnoty a osudovosti života a bezmocnosti človeka vo vzťahu k láske a smrti. Podobne vyznievajú aj jeho ďalšie dramatické práce, z ktorých najznámejšia je Pelleas a Melisanda (1892), a Modrý vták (1908). Popri básnických a dramatických dielach zaznamenali úspech aj jeho filozofické eseje, v ktorých sa snažil vyrovnať  s absurditou sveta.

Za jeho všestrannú literárnu činnosť a najmä za dramatické diela, ktoré sa vyznačujú bohatou fantáziou a poetickým idealizmom, a ktoré pod rúškom rozprávkovej podoby odhaľujú hlbokú inšpiráciu a tajomne oslovujú ľudský cit a imagináciu, mu bola v roku 1911 udelená Nobelova cena za literatúru.  V roku 1932 mu belgický kráľ Albert I. udelil  grófsky titul.

Počas druhej svetovej vojny žil v Spojených štátochamerických. Po jej skončení sa vrátil na svoj kaštieľ v Nice, ktorý kúpil v roku 1930. Tam v roku 1949 zomrel na infarkt.

  • Réžia: Peter Palík
  • Dramaturgia: Martin Geišberg
  • Scéna: Ján Zavarský
  • Kostýmy: Eva Kleinová
  • Hudba: Martin Geišberg
  • Choreografia: Stanislava Vlčeková

Zdroj: www.djp.sk