Deň otvorených dverí v Slobodnej škôlke pod Orechom

09:00 - 12:00
Adresa Narcisová 21, 92705 Šaľa Email skolkapodorechom@gmail.com Telefón +421 911 934 578 Web www.facebook.com

Vítame rodičov, aby sa spoločne so svojimi detičkami prišli pozrieť na priestory škôlky a oboznámili sa harmonogramom rytmu sprevádzania detí voľnou hrou.

Budeme mať zimnú kolohru aj divadielko O rukavičke.

Zdroj: www.facebook.com