Čiarkolárium v BDNR

10:00
Adresa Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica Vhodné od 1 do 3 rokov Cena 2,00 € Email bdnr@bdnr.sk Telefón +421 48 412 55 13 Web www.bdnr.sk

Štvrté pokračovanie interaktívneho cyklu Batolárium.
Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov.

V aktuálnom čase prinášajú televízia, rádiá, noviny a facebooky obrovské množstvo informácií o medzinárodnej situácii, o vojnách, migračnej kríze, teroristických útokoch, kultúrnych a náboženských odlišnostiach. Deti tieto správy vnímajú. Domnievame sa, že je potrebné sprostredkovať informácie vyvažujúce rozdiely a bariéry medzi národmi a kultúrami, medzi ľudmi, a to menej schematickým a zjednodušeným spôsobom, akým sú príslušníci/čky iných národov a národností zobrazovaní v populárnom priemysle. V tom je zmysel nášho projektu Rozprávková geografia.

ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY

Marián Pecko, režisér tretej časti Rozprávkovej geografie, sa do kontaktu so židovskou kultúrou dostal už niekoľkokrát. V ostravskom divadle pri inscenovaní hry Israela Horovitza Lebensraum, v Pardubiciach pri insenácii Kejklíř z Lublinu. V rámci Slovenska režijne interpretoval legendárny príbeh Ladislava Grosmana Obchod na korze (DJZ Prešov). Išlo o inscenácie pre dospelé publikum.

Zdroj: www.bdnr.sk