Prednáška: Mnoho princípov výchovy – a kde je sever?

17:00 - 18:30
Adresa Tkáčska 2, 08001 Prešov Cena 2,00 € Email info@literarnakaviaren.sk Telefón +421 905 688 665 Web www.facebook.com

Stretnutia s témou výchovy detí pokračujú vo VIOLE i v roku 2018. Tentoraz sme ju formulovali nasledovne:
Mnoho princípov výchovy …a kde je sever?

Pokúsime sa cez ňu hľadať spôsob ako nachádzať zmysluplne orientáciu v množstve rád a odporúčaní týkajúcich sa výchovy detí a pritom neobchádzať ani vlastnú skúsenosť a rozvíjať rodičovskú intuíciu. Akceptovať jedinečnosť dieťaťa a zároveň spoznávať stále presnejšie vývinové zákonitosti detského veku a možnosť, ako v rôznych fázach dieťa vhodne podporiť.

Podujatie bude viesť Mgr. Zuzana Bartošíková absolventka FF PU učiteľský odbor slovenský jazyk-estetika (momentálne tiež mama na materskej), ktorá si po podrobnom preštudovaní viacerých titulov vydavateľstva Portál s touto problematikou pripravila referenciu o ich obsahu, hlavných myšlienkach, podnetoch.

Zároveň chce byť stretnutie priestorom pre diskusiu prítomných a tvorivú, inšpiratívnu výmenu skúseností o tejto téme.

VSTUPNÉ: 2 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665

Platnosť rezervácie vstupeniek na akcie končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Zdroj: www.facebook.com