Prednáška: Dieťa a jeho premeny

16:30 - 18:00
Adresa Trnavská 1 , 902 01 Pezinok Cena 7,00 € Email info@lamanita.sk Telefón +421 944 549 828 Web www.facebook.com

V živote človeka sú rôzne vývinové obdobia a tie sa začinajú už v detsvte.

Pozývame vás na prednašku Blanky Lichtnerovej v sobotu 10.2.2018

 

Zdroj: www.facebook.com