Montessori dielničky

10:00
Adresa Okružná 20 , 917 01 Trnava Cena 2,00 € Email trnavske.mc@centrum.sk Telefón +421 907 790 046 Web www.facebook.com

Pozývame na herničky, ak máte záujem, prosíme, nahláste sa vopred u organizátora.

Zdroj: www.facebook.com