Minulosť otlačená v hline: Osem tisícročí keramiky na Šariši

9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Adresa Hlavná 86, 08001 Prešov Email krajskemuzeumpo@stonline.sk Web tripolitana.sk

Výstava sa zameriava na predstavenie histórie používania keramiky na Šariši od obdobia mladšej doby kamennej po koniec 20. storocia.

Výstav kĺbi poznatky z archeológie, histórie a etnografie, dopĺňa ich o informácie z aktuálnej bádateľskej činnosti a využíva zbierkový fond Krajského múzea v Prešove.

Zdroj: tripolitana.sk