Kurz prvej pomoci pre mamičky a oteckov

09:00 - 18:00
Adresa Andreja Hlinku 41/39, 921 01 Piešťany Cena 25,00 € Telefón +421 948 537 157 Web trnava.redcross.sk

8-hodinový kurz prvej pomoci pre mamičky a oteckov, ktorí majú záujem vedieť poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu od dojčaťa až po adolescenta v prípade úrazu.

Osnova kurzu je spracovaná v zmysle jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch na figurínach kontrolovaných počítačom. Súčasťou je nácvik kardio-pulmonálnej resuscitácie.

Absolvent kurzu obdrží osvedčenie SČK.

Cena kurzu je 25 € za osobu.

Zdroj: trnava.redcross.sk