DVA V JEDNOM u Fullu

17:00
Adresa Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok Email ruzomberok@sng.sk Telefón +421 44 2452 111 Web www.sng.sk

Fiktívny dokument, ktorý vznikol na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici, a diskusia s Prof. Abrahim Habilulla Khan, PhD.

Kino u Fullu: Nebojsa

  • Fiktívny dokument, ktorý vznikol na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici.
  • Autor: Jakub Gajdoš, 2017, 13:42 min.
  • Náboženský fanatizmus môže mať veľa podôb. Kým niektorí sa vyhadzujú bombami do vzduchu, iní nosia masky Ježiša Krista. Film zaznamenávajúci život v dedinke Nebojsa, ležiacej na juhu Slovenska pri maďarských hraniciach.
  • Súčasťou je diskusia s tvorivým tímom, komentárom k filmu a fenoménu, ktorý si film vzal na mušku, do ktorej prispeje aj náš nasledujúci hosť.

16.2. Nebojsa

Mix-Kult-Pult: Prof. Abrahim Habilulla Khan, PhD.:

  • Prof. Khan je jeden z najuznávanejších odborníkov na svetové monoteistické náboženstvá a filozofiu náboženstva. Narodil sa a vyrastal v Guyane (Južná Amerika). Študoval v USA, bakalárske štúdium fyziky a susediacich odborov na Howardovej univerzite, teológie na Yalovej univerzite, a v Kanade magisterské štúdium komparatívnej religionistiky Na McGillovej univerzite, kde  získal doktorát z filozofie náboženstva. V súčasnosti je riadnym profesorom na Bohosloveckej fakulte a Torontskej teologickej škole Torontskej univerzity. Pôsobí tiež v univerzitnom Ústave pre štúdium náboženstva, v Centre pre etiku a v Centre pre bioetiku. Istý druh “nomádstva“  a téma migrácií mu je, podobne ako moderátorke diskusie slovensko slovinskej poetke, prekladateľke, literárnej kritičke a vedkyni Stanislave Chrobákovej Repar, osobne blízky.
  • Vstupné:  0,50 €
  • Spolupracujeme s Akadémiou umení v BB a s o. z. Fraktál

16.2. A.H.Khan 2

Zdroj: www.sng.sk