Divadelný krúžok Luskáčik pre deti od 3 – 7 rokov

16:30 - 17:30
Adresa Ovocná 17 , 85110 Bratislava - Jarovce Vhodné od 3 do 7 rokov Email mcluskacik@gmail.com Web www.facebook.com

Je to divadelno-kreatívny krúžok, na ktorom si budeme vyrábať masky, rekvizity a hrať divadielko.

Začiatok kurzu 19.1.2018. Kurz bude v piatky o 16:30 – 17:30 h..

Kurz bude trvať 11 hodín. Na záver kurzu bude vystúpenie pre rodičov.

Cena kurzu 4 eura/hodinu. Celý kurz sa platí vopred na 2. hodine kurzu.

Prvá ukážková hodina zdarma 19.1.2018.

V prípade záujmu sa prihlasujte na mail a napíšte meno a vek dieťaťa a kontakt na rodiča.

Zdroj: www.facebook.com