HAPPY DAYS – kvalitná súkromná škôlka

Adresa Majerníkova 60, Bratislava Email nsakalos@happydays.sk Telefón +421 905 631 627 Web www.happydays.sk

HAPPY DAYS je kvalitná súkromná škôlka, ktorá prináša v starostlivosti o dieťa a jeho vzdelávaní nové možnosti. Náš láskavý prístup, dobrá a trpezlivá komunikácia s deťmi zabezpečuje, že sú spokojné, veselé, s dobrou komunikáciou, slušne vychované a zdravé.

HAPPY DAYS je kvalitná súkromná škôlka, ktorá prináša v starostlivosti o dieťa a jeho vzdelávaní nové možnosti.

 

Náš láskavý prístup, dobrá a trpezlivá komunikácia s deťmi zabezpečuje, že sú spokojné, veselé, s dobrou komunikáciou, slušne vychované a zdravé. Majú možnosť sa slobodne rozhodovať bez nátlaku, a to u nich vytvára pohodu a vedie k samostatnosti. Deti, ktoré k nám chodili, odchádzajú od nás ako sebaisté a vzdelané osobnosti so slušným vystupovaním.

 

U nás sú deti pozitívne motivované, vedené ku kreativite a rozvoju jazykových schopností. Hovoríme s nimi po slovensky, no môžu sa učiť anglický, nemecký jazyk alebo akýkoľvek jazyk, o ktorý prejavíte záujem.

 

Vychádzame tiež z individuality každého dieťaťa, podporujeme jeho schopnosti a nadanie. Správnym smerovaním deti môžu nájsť radosť v mnohých športových a umeleckých aktivitách. Celý rok zabezpečujeme športové kurzy s kvalifikovanými lektormi.

 

V čom sú naše prednosti

 1. máme 7 – ročnú históriu

 2. sme jazykovo – športová škôlka

 3. učíme anglický jazyk, pridali sme nemecký a iné jazyky, ak bude o ne záujem (španielsky, maďarský, český, čínsky atď.)

 4. vo vzdelávaní detí pracujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – ISCED 0

 5. podporujeme rozvíjanie športových a umeleckých schopností v mnohých aktivitách, krúžkoch a kurzoch

 6. oproti iným škôlkám máme veľmi nízku chorobnosť

 7. vytvárame komfortné, príjemné a tvorivé prostredie (3 – 8 detí na 1 pedagóga podľa veku detí)

 8.  

hygienicky nezávadné prostredie zabezpečujeme prostredníctvom profesionálneho čistiaceho systému AquaSteam

 

Služby

 

 1. Celodenná alebo poldenná starostlivosť o deti od 2 rokov až do nástupu do 1. ročníka ZŠ.
 2. Príležitostné opatrovanie detí (počas celého dňa do neskorých večerných hodín v našich priestoroch).
 3. Víkendové opatrovanie a opatrovanie vo Vašej domácnosti vo večerných hodinách.
 4. Firemné opatrovanie pri firemných akciách.
 5. Opatrovanie detí počas jarných a letných prázdnin v mesiaci júl v našich priestoroch.

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 hod. – 17:30 hod.

V prípade potreby personál po dohode s rodičmi zostáva v zariadení dlhšie.

 

Cenník (za kvalitu najlepšia cena)

Paušálny mesačný poplatok za celodennú dochádzku vrátane stravy a poplatkov za angličtinu/nemčinu, tanečný krúžok a rôzne spoločenské akcie:

školné 330,- € + 3,- € stravné/deň.

 

Paušálny mesačný poplatok za poldennú dochádzku vrátane stravy a poplatkov za angličtinu/nemčinu, tanečný krúžok a rôzne spoločenské akcie:

školné 240,- € + 2,50 € stravné/deň

 

Využite zľavový Wallet kupón, ktorý nájdete na FBooku!

Opatrovanie počas pracovného týždňa v našich priestoroch: 4,- €/hodinu, max. 25,- €/deň

Opatrovanie počas víkendov a v domácnosti: 5,- €/hodinu

 

Naša nová ponuka! Časť sumy môžete zaplatiť bartrom (ponúknite nám Vaše služby alebo produkty).

 

 

 

Zdroj: www.happydays.sk