Logo

150 Eur /1 týždeň

balíček

ŠTARTOVACÍ

   
Slider / web banner B3 1 týždeň 45,00 €
Topovanie príspevku na webstránke 1 týždeň 25,00 €
Príspevok na Facebooku 1 týždeň 30,00 €
Uverejnenie PR článku 1 týždeň 50,00 €
Základná štatistika z kampane 1 týždeň Zdarma
  • Možnosť expresného príplatku pri žiadosti spustenia kampane do 24 h.
  • Možnosť vytvorenia grafiky prostredníctvom kamsdetmi.sk podľa platného cenníka a dohody

220 Eur /1 týždeň

balíček

ZÁKLADNÝ

   
web banner B1 / B2 / B3 1 týždeň 45,00 €
Topovanie príspevku na webstránke 1 týždeň 25,00 €
Príspevok na Facebooku 1 týždeň 45,00 €
Uverejnenie PR článku 1 týždeň 50,00 €
Príspevok na Istagrame 1 týždeň 15,00 €
Príspevok v pravidelnom newsletteri 1 týždeň 40,00 €
Základná štatistika z kampane 1 týždeň Zdarma
Základná štatistika sociálne siete 1 týždeň Zdarma
  • Možnosť expresného príplatku pri žiadosti spustenia kampane do 24 h.
  • Možnosť vytvorenia grafiky prostredníctvom kamsdetmi.sk podľa platného cenníka a dohody

990 Eur /1 týždeň

balíček

EXKLUZÍVNY

   
web banner na pozícii C / E / F 1 týždeň 250,00 €
webpage slider 1 týždeň 50,00 €
Príspevok na Facebooku 1 týždeň 100,00 €
PR článok od nás 1 týždeň 100,00 €
3 x príspevok na Istagrame 1 týždeň 40,00 €
Článok na webe v sekcii “ODPORÚČANÉ” 1 týždeň 50,00 €
Newsletter, 2 x kampaň 1 týždeň 300,00 €
Pop-up počas celej kampane 1 týždeň 100,00 €
Základná štatistika z kampane 1 týždeň Zdarma
Základná štatistika sociálne siete 1 týždeň Zdarma
Infografika z celej kampane 1 týždeň Zdarma
  • Možnosť expresného príplatku pri žiadosti spustenia kampane do 24 h.
  • Možnosť vytvorenia grafiky prostredníctvom kamsdetmi.sk podľa platného cenníka a dohody

3.490 Eur /1 týždeň

balíček

PRÉMIOVÝ

   
Branding celej stránky 1 týždeň 500,00 €
Titulná fotografia – Facebook 1 týždeň 330,00 €
Príspevok na Facebooku 1 týždeň 100,00 €
PR článok od nás 1 týždeň 100,00 €
Sponzorovaný príspevok na Istagrame 1 týždeň 60,00 €
Článok na webe v sekcii “ODPORÚČANÉ” 1 týždeň 50,00 €
Samostatný Newsletter, 2 x kampaň 1 týždeň 300,00 €
Pop-up počas celej kampane 1 týždeň 100,00 €
SRP Camp 1 týždeň 1.500,00 €
Online súťaž na kamsdetmi.sk a soc. sieťach 1 týždeň 450,00 €
Základná štatistika z kampane 1 týždeň Zdarma
Základná štatistika sociálne siete 1 týždeň Zdarma
Infografika z celej kampane 1 týždeň Zdarma
3 x grafika banneru 1 týždeň Zdarma
  • Možnosť expresného príplatku pri žiadosti spustenia kampane do 24 h.
  • Možnosť vytvorenia grafiky prostredníctvom kamsdetmi.sk podľa platného cenníka a dohody

Schéma reklamných plôch

plan