15. december 2019 / Meniny má Ivica

Tipy na zaujímavé predškolské zariadenia

Ak hľadáte pre svoje deti viac než len škôlku, prečítajte si naše tipy na výnimočné predškolské zariadenia.
Tipy na zaujímavé predškolské zariadenia

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, a s tým súvisí aj výber škôlky. V tomto zariadení strávi Vaše dieťa približne 3 roky a malo by sa naučiť základné návyky a disciplínu pred nástupom do školy. Môže sa tu však naučiť oveľa viac - slobodne a kreatívne premýšľať, osobnostne rásť, formovať sa hravou formou, naučiť sa cudzí jazyk, či vyskúšať si množstvo aktivít skrz bohatý program, ktorý tieto zariadenia ponúkajú.

Či už ste z kapacitných dôvodov nezískali miesto pre svoje dieťa v štátnej škôlke, alebo uprednostňujete individuálnejší prístup v súkromnom zariadení, pripravili sme pre Vás zoznam výnimočných a niečím špeciálnych zariadení, ktoré by Vás mohli zaujať.

Detské centrum Preliezka v Bratislave

Detské centrum sa nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou, kde sa môžu deti do sýtosti vyšantiť. Zároveň môžete počítať s dobrou dostupnosťou a možnosťou zaparkovať. V dosahu je nákupné centrum Avion, Ikea, Hornbach, Kika atď.

 • Naša najväčšia výhoda je: Vieme, že povinnosti Vám občas nedovolia prísť po dieťa presne o šiestej. Preto ponúkame starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy. Vašim ratolestiam sme jednoducho k dispozícii NONSTOP.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: od 2 rokov, pričom do našej škôlky môžu nastúpiť kedykoľvek počas roka
 • Hlavné aktivity: angličtina hravou formou, veľa pohybu v našej veľkej záhrade a v telocvični, správny vývin chrbtice a chodidiel vďaka pravidelným cvičeniam s fyzioterapeutom, pravidelné plávanie, saunovanie vo fínskej saune priamo v priestoroch našej škôlky, otužovanie a minimalizáciu chorobnosti Vašich detí pomocou čističky vzduchu Cleanaer
 • Stravovanie: individuálny prístup k  stravovaniu i ďalším špeciálnym potrebám Vášho dieťatka
 • Cena: kompletné informácie o cenách na telefónnom čísle 0904 304 334.


SMŠ Montessori Banská Bystrica a Zvolen

V škôlke sa máš cítiť dobre. Vojdeš a si taký, aký si... So všetkými svojimi odlišnosťami, rôznorodými potrebami, v dobré aj v menej dobré dni - sem patríš, tu si v bezpečí. To je dobrá škôlka.Dáša Kočvarová, Montessori - svet, Bratislava

Ako už názov hovorí, sme škôlka, ktorá pracuje na princípe pedagogiky Marie Montessori a nájdete nás vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Deti sú u nás citlivo a empaticky uvádzané do vekovo zmiešaného kolektívu. Snažíme sa vytvárať také prostredie, v ktorom rešpektujeme individuálne schopnosti a odlišnosti každého dieťaťa.

Nie všetky deti robia v tú istú chvíľu rovnaké činnosti - jedno stavia ružovú vežu, iné skúma matematické zákonitosti, ďalšie poznáva písmenká... Na tieto činnosti dieťa využíva didaktický montessori materiál, ktorý je vytvorený tak, aby sa dieťa hralo a zároveň nevedome učilo. Deti vedieme k samostatnosti, zodpovednosti, empatii a tiež k úcte k sebe i k svojmu okoliu.

Sme sprievodcami Vašich detí a našim poslaním je deti podporovať, pomáhať im napĺňať ich vlastný potenciál a vytvárať svet,  v ktorom sú vzájomná úcta a porozumenie samozrejmosťou. To všetko za pomoci Montessori vzdelávania, rešpektujúceho prístupu a samozrejme vás - rodičov. A vždy máme na pamäti, že: “Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa”. (M. Montessori)

ODPORÚČANÝ VEK DETÍ: 3-6 rokov
CENNÍK NÁJDETE TU

Súkromná materská škôlka a jasle Štvorlístok

Prijíma detičky vo veku od  1 do 6 rokov. Viac ako 7 rokov vytvára prostredie rodinného typu, v ktorom sa deti cítia ako doma, majú priestor sa prejaviť, realizovať a rozvíjať. Ranné detstvo považujú za rozhodujúce obdobie pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa, a práve preto sa rozhodli vytvoriť Vaším deťom podnetné a láskavé prostredie rodinného charakteru.

 • majú vlastný edukačný program “štvorlístok”, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • individuálna predškolská príprava (deti od 5rokov) zameraná na nástup dieťaťa do základnej školy
 • ponúkajú priateľské a podnetné prostredie rodinného typu
 • podporujú zdravý životný štýl
 • vedú deti k ekologickému spôsobu života
 • podieľajú sa na enviromentálnych aktivitách
 • budujú v deťoch pozitívny vzťah k životnému  prostrediu
 • rešpektujú senzitívne obdobia detí
 • rozvíjajú celú osobnosť dieťaťa
 • deťom poskytujú individuálny prístup a napomáhame im k spoznaniu pozitívnej formy vlastného sebavyjadrenia
 • ponúkajú vzdelávanie a výchovu v duchu Montessori pedagogiky
 • ponúkajú alternatívny spôsob výučby formou zážitkového vzdelávania
 • ponúkajú dvojjazyčné slovensko-anglické prostredie
 • zárobkovo činní rodičia majú možnosť čerpať štátny príspevok prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny .


Detské centrum Mini raj v Bratislave

Mini raj je detské centrum, v ktorom sa snažíme o to, aby boli Vaše detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Mini raj ponúka poldenné  a celodenné opatrovanie detí za prijateľnú cenu a bohatý program pre deti v priebehu dňa. Opatrovanie zahŕňa Montessori výuku, logopedické cvičenia, pohybové aktivity, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť,  pobyt na vlastnom detskom ihrisku, aktivity s canisterapeutickým psíkom a relax vo vyhradených spálničkách.

O zábavu detí sa stará milý, ústretový a stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou. Preferujeme individuálny a zhovievavý  prístup ku každému dieťatku nízkym počtom detí v triedach rozdelených podla vekových kategórií. Malým počtom detí v triede ( 5-10 detí ) sa minimalizuje chorobnosť detí. Snažíme sa o to, aby sa deti cítili ako v raji a boli šťastné a rodičia spokojní.

Odporúčaný vek detí: od 2 do 5 rokov
Cena: 400€ dieťa/mesiac

Komentáre