25. apríl 2019 / Meniny má Marek

Tipy na kvalitné predškolské zariadenia

Ak hľadáte výnimočné predškolské zariadenia, určite si prečítajte naše odporúčania.
Tipy na kvalitné predškolské zariadenia

Pripravili sme pre vás zopár tipov na kvalitné predškolské zariadenia, ktoré špecificky vynikajú, sú v nejakom ohľade výnimočné alebo majú nevšedné zameranie pri práci s deťmi. Radi by sme Vám ich predstavili.

V Bratislave nájdete Detské centrum Mini raj s malým počtom detí v triede, kde sa stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou snažia o to, aby boli detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Jedinečná škôlka Rybička skĺbila zdravú stravu, zdravý pohyb a láskavý a rešpektujúci prístup. Alfou a omegou tejto škôlky je rešpektujúci prístup - s každým sa jedná s rešpektom a každý sa tu cíti vítaný a prijatý. Ak naopak hľadáte škôlku, ktorá ponúka starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy pozrite sa na Detské centrum Preliezka. Nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou. V neposlednom rade je tu aj DC Hlavička, ktorá ponúka celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť pre deti predškolského veku v rodinnom dome so záhradou v centre Starého mesta.

V Banskej Bystrici by sme Vám odporúčali Súkromnú špeciálnu materskú školu „Očko“. Navštevujú nás spravidla deti predškolského veku s poruchou binokulárneho videnia a deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. Materská škola kladie dôraz na individuálny prístup a prispôsobenie edukačných aktivít každému dieťaťu tak, aby jeho rozvoj bol optimálny a pripravil dieťa na vstup do školy. V triedach prebieha edukácia pod vedením špeciálnych pedagógov. 

Mamajáčik, prvá súkromná materská škola v Prešove už 10 rokov realizuje kvalitnú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti predškolského veku. Rozvoj osobnostnej individuality a partnerskej interakcie v procese edukácie je jednou z najdôležitejších stratégii v pedagogickom pôsobení a každodennou edukačnou realitou, ktorú odohráva kvalifikovaný pedagogický team.

Detské centrum Mini raj v Bratislave

Mini raj je detské centrum, v ktorom sa snažíme o to, aby boli Vaše detičky spokojné, šťastné a nadobudli veľa potrebných skúseností  a naučili sa množstvo vecí formou hry. Mini raj ponúka poldenné  a celodenné opatrovanie detí za prijateľnú cenu a bohatý program pre deti v priebehu dňa. Opatrovanie zahŕňa Montessori výuku, logopedické cvičenia, pohybové aktivity, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť,  pobyt na vlastnom detskom ihrisku, aktivity s canisterapeutickým psíkom a relax vo vyhradených spálničkách.

O zábavu detí sa stará milý, ústretový a stály tím učiteliek spolu s riaditeľkou. Preferujeme individuálny a zhovievavý  prístup ku každému dieťatku nízkym počtom detí v triedach rozdelených podla vekových kategórií. Malým počtom detí v triede ( 5-10 detí ) sa minimalizuje chorobnosť detí. Snažíme sa o to, aby sa deti cítili ako v raji a boli šťastné a rodičia spokojní.

Odporúčaný vek detí: od 2 do 5 rokov
Cena: 400€ dieťa/mesiac

Jedinečná škôlka RYBIČKA v Bratislave

Prečo Rybička? Lebo Rybička = zdravá strava + zdravý pohyb + láskavý a rešpektujúci prístup. Moje meno je Erika Líšková a som Happiness Manager :). Nastavujem a vediem jedinečné prvky kvalitnej škôlky tak, že sú všetky zúčastnené strany: rodičia + deti + učiteľky, šťastné a spokojné :). Alfou a omegou je rešpektujúci prístup - s každým jednáme s rešpektom a každý sa u nás cíti vítaný a prijatý.

Moje vzťahy s rodičmi sú na nadštandardnej úrovni, postavené na vzájomnej dôvere a profesionálnom prístupe. Som skutočne vďačná, že si “priťahujem” do škôlky skvelých ústretových rodičov. Rybička je miesto, kde rodičia sú súčasťou, dostávajú neustále všetky potrebné informácie a pomáhajú nám pracovať s ich deťmi.

Deti majú dopriate jedinečné prvky - veľké presvetlené, pekne zariadené a bezpečné miestnosti, vlastnú Pohybovku, malý detský kolektív, úžasné láskavé učiteľky, zdravú stravu, veľa pohybu, kvalitný program a rešpektujúci prístup.

Prostredie – nachádzame sa v útulnom a bezpečnom Lamači blízko výjazdu na diaľnicu. Máme veľké presvetlené vzdušné priestory, bezpečné pre prácu aj hru. Jedna trieda = max 11 detí.
Pohybovka – ako jediná škôlka v Bratislave máme vlastnú telocvičňu s bezpečnou podlahou a perfektnou výbavou. Tu športujeme a „vypúšťame paru“.
Personál – veľmi dôsledne vyberám učiteľky pre deti, sú to osobnosti, učiteľky oddané práci, s rešpektujúcim prístupom. Deti sa u nás cítia v bezpečí a milované.  V takomto „prijímajúcom prostredí“ je učenie pre deti hračka.
•  Strava – podávame deťom 4 x denne stravu bohatú na zeleninu, ovocie, vlákniny.  Obedy nám dodáva Jem Iné, ostatné chody si robíme sami a sú postavené na zdravých a kvalitných surovinách.  Ponúkame aj možnosť bezlepkovej, bezlaktózovej stravy.
Program – pre deti 2,5- 6 rokov ponúkame kvalitný vzdelávací program, nastavený podľa individuálnych potrieb dieťaťa, tak aby si každé rozvíjalo vedomosti, hrubú aj jemnú motoriku.   V doobedných hodinách je to edukačný program, v poobedných hodinách sú to kvalitné krúžky. Veľa a často chodíme von, a to nielen na náš dvor ale aj do okolia škôlky a do lesa.  Program zahŕňa napr. gymnastiku, tanečnú, čítaníčko, angličtinu, plavecký kurz 2x ročne, kurz korčuľovania, piatky v lese.
•  Príspevok rodiča – rodičia nám prispievajú na náklady mesačne EUR 330 plus na stravu EUR 5 na deň a dieťa.

Našu škôlku a atmosféru v nej treba zažiť  :).   Ste u nás srdečne vítaní !!!  A ak chcete o nás vedieť viac, prosím kliknite TU.

DC Hlavička na Hlavatého ulici v Bratislave

Hlavička ponúka celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť pre deti predškolského veku v rodinnom dome so záhradou v centre Starého mesta.

Čo ponúkame:
• v rodinnej atmosfére, pod dohľadom skúseného, trpezlivého a zodpovedného personálu sa deti postupne učia  samostatnosti, úcte ku kamarátom, láske k prírode
• máme skutočne malý kolektív – max. 12 detí, rozdelených do 2 tried
• deti si osvojujú základné hygienické návyky
• prispôsobujú sa životu v kolektíve
• hrou si rozvíjajú motoriku, hudobné a pohybové schopnosti
• medzi jednotlivé činnosti majú zaradené relaxačné  aktivity
• ich fantázia, samostatné myslenie a kreativita sú denne podnecované pripravenými aktivitami
• každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava, používanie germicídneho žiariča a malý kolektív prispievajú k zníženej chorobnosti
• v prípade záujmu zabezpečíme výučbu anglického jazyka a hry na flaute.

Naše učiteľky hovoria anglickým, nemeckým,  ruským a maďarským jazykom, preto prijímame deti aj s iným materinským jazykom. Lepšie jedenkrát vidieť ako desaťkrát počuť alebo čítať. A preto neváhajte a poďte sa k nám pozrieť. Dohodnite si u nás návštevu: Evka: 0905 860 923, alebo kliknite SEM.

Súkromná špeciálna materská škola „Očko“ v Banskej Bystrici

Kto sme? Súkromná špeciálna materská škola „Očko“ v Banskej Bystrici na Slnečnej ulici je špeciálna materská škola s tradíciou. Navštevujú nás spravidla deti predškolského veku s poruchou binokulárneho videnia a deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. Prevádzkujeme 5 tried a súčasťou  materskej školy je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromná školská jedáleň. Okolie budovy je tiché, s vlastným ihriskom a zeleňou v areáli.

Ako fungujeme? Triedy sú vybavené novým nábytkom, postieľkami, edukačnými pomôckami a hlavne pomôckami pre rozvoj pleoptiky. V triedach je nižší počet detí, pričom sa kladie dôraz na individuálny prístup a prispôsobenie edukačných aktivít každému dieťaťu tak, aby jeho rozvoj bol optimálny a pripravil dieťa na vstup do školy. V triedach prebieha edukácia pod vedením špeciálnych pedagógov. Počas dňa deti absolvujú individuálne ortoptické a pleoptické cvičenia u ortoptistiek priamo v triedach. V súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva prebieha individuálna intervencia pod vedením logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga s rodičom po dohode.

Čo ponúkame?
- Optimálne prostredie pre rozvoj detí predškolského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami.
- Odborný personál ochotný pomôcť  láskavým prístupom.
- Bezplatné služby Centra špeciálno-pedagogického poradenstva .
- Progresívne edukačné pomôcky, edukačné aktivity a metódy práce s deťmi.
- Cvičenie zraku každý deň pod dohľadom očných sestier.
- Využívanie pleoptických cvičení v edukačných činnostiach zameraných na korekciu zraku.
- CŠPP - úzka spolupráca, okrem iného tiež EĽKONIN a ZAJKO JAPI a LUCINKA PUSINKA pod vedením logopédky.
- Práca s multimédiami (interaktívne tabule, edukačné programy....)
- Školský časopis, v ktorom sú rodičia informovaní o dianí v SŠMŠ
- Krúžková činnosť
- Canisterapia, záujmové krúžky, krúžok fonematického uvedomovania- zdarma.
- Zaujímavé akcie, výlety, sezónne tvorivé dielne, návštevy knižnice, divadiel, výstav a detských olympiád.
- Stravovanie vo vlastnej Súkromnej školskej jedálni.

Mamajáčik v Prešove

Mamajáčik, prvá súkromná materská škola v Prešove už 10 rokov realizuje kvalitnú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti predškolského veku od 2 do 6 rokov v čase od 7:00 – 17:00. Bezpečný prístav pre deti v spojení slov Mama a Majáčik predstavuje istotu a bezpečie v podnetnom a vždy esteticky upravenom prostredí v pokojnej atmosfére nahrádzajúcej domáce prostredie. Rozvoj osobnostnej individuality a partnerskej interakcie v procese edukácie je jednou z najdôležitejších stratégii v pedagogickom pôsobení a každodennou edukačnou realitou, ktorú odohráva kvalifikovaný pedagogický team.

V tejto atmosfére ponúka naša materská škola široký komplex aktivít ako:

 • zdravotný edukačný program zameraný na rozvoj imunity detí formou saunovania a pobytu vo vírivej vani,
 • systematickú anglickú jazykovú prípravu v každodenných činnostiach a aktivitách v spolupráci s Native speaker,
 • hudobno-pohybový krúžok Eboníček,
 • Súkromnú školskú jedáleň zabezpečujúcu prípravu kvalitného a vyváženého stravovania,
 • kvalitnú predškolskú prípravu v spolupráci s logopedičkou a psychologičkou,
 • širokú ponuku akcií, interných projektov, výletov,
 • kvalitné a moderné materiálno technické vybavenie exteriéru školského dvora, detského ihriska, interiéru, telocvične.

Konečná suma mesačného poplatku za celý komplex ponúkaných aktivít je adekvátna k ponúkanému komplexu aktivít a odráža skutočné náklady na prevádzku ako aj všetky školské, didaktické a hygienické potreby v závislosti od dochádzky dieťaťa. Ak chcete vidieť ako to u nás vyzerá a dozvedieť sa viac, neváhajte náš kontaktovať, radi Vás privítame v prostredí Mamajáčika.

Kontaktné údaje: sms.mamajacik@gmail.com, 0915 872 712, www.mamajacik.sk, Facebook: Mamajáčik–súkromná MŠ

Detské centrum Preliezka v Bratislave

Detské centrum sa nachádza v tichom príjemnom prostredí, vo veľkom dome s veľkou záhradou, kde sa môžu deti do sýtosti vyšantiť. Zároveň môžete počítať s dobrou dostupnosťou a možnosťou zaparkovať. V dosahu je nákupné centrum Avion, Ikea, Hornbach, Kika atď.

 • Naša najväčšia výhoda je: Vieme, že povinnosti Vám občas nedovolia prísť po dieťa presne o šiestej. Preto ponúkame starostlivosť o deti aj mimo bežnej prevádzkovej doby škôlky, dokonca aj v noci, či cez víkendy. Vašim ratolestiam sme jednoducho k dispozícii NONSTOP.
 • Zariadenie je vhodné najmä pre: od 2 rokov, pričom do našej škôlky môžu nastúpiť kedykoľvek počas roka.
 • Hlavné aktivity: angličtina hravou formou, veľa pohybu v našej veľkej záhrade a v telocvični, správny vývin chrbtice a chodidiel vďaka pravidelným cvičeniam s fyzioterapeutom, pravidelné plávanie, saunovanie vo fínskej saune priamo v priestoroch našej škôlky, otužovanie a minimalizáciu chorobnosti Vašich detí pomocou čističky vzduchu Cleanaer
 • Stravovanie: individuálny prístup k  stravovaniu i ďalším špeciálnym potrebám Vášho dieťatka.
 • Cena: kompletné informácie o cenách na telefónnom čísle 0904 304 334.
Komentáre