8. marec 2021 / Meniny má Alan, Alana

Výtvarná rozcvička: PRECHÁDZKA MESTOM

Novinka zo SNG! Vzdelávacie animované videá o tom, ako vnímať a tvoriť umenie.
Výtvarná rozcvička: PRECHÁDZKA MESTOM

Pred tvorivou aktivitou sa treba rozcvičiť! Rozohriať a naladiť sa, zbystriť zrak pre vnímanie umeleckých diel. Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. 

Pozrime sa novými očami na mesto, ktoré nás obklopuje. Čo vieme vyčítať zo stien budov a ulíc mesta? Prejdite sa s nami po meste a všimnite si, ako sa vyvíjalo v priebehu rokov. Usporiadanie mesta nám prezradí veľa o tom, ako ľudia žili v minulosti a ako sa zmenil ich spôsob života dnes.

V tvorivom workshope sa naučíte nakresliť jednoúbežníkovú perspektívu, jeden z nástrojov na zobrazenia ilúzie priestoru v 2D.

Vzdelávacie video nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ, primárne na predmet Výtvarná výchova – tematické celky Podnety architektúry, Možnosti zobrazovania videného sveta, Galéria v škole, Podnety filmu a videa. Sekundárne sa dá video prepojiť s predmetom Matematika – tematický celok Rysovanie kvádra a kocky či s predmetom Dejepis – Obrazy stredovekého mesta (premena mesta od stredoveku po súčasnosť). Animáciu možno použiť aj v rámci školského klubu pre 2. stupeň ZŠ.

Ako pracovať s videom sa dozviete TU.

Zdroj: webumenia.sk
Komentáre