20. január 2019 / Meniny má Dalibor

Summer Camp - anglický denný tábor Bratislava

Anglický denný tábor pre deti vo veku 6-14 r.
Summer Camp - anglický denný tábor Bratislava

S.M.A.R.T. je moderná jazyková škola a vzdelávacie centrum, ktoré Vám na leto 2018 ponúka SMART riešenie pre Vás aj Vaše deti.

Ponúkame Vám letné kurzy Anglického jazyka pre Vaše deti. Efektívny kurz pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí.

CELODENNÝ SUMMER CAMP 130,- EUR

Každý deň od 8:00-16:15

Kurz zahŕňa:

 • 20 vyučovacích hodín angličtiny  so skúseným lektorom
 • Učebné materiály, materiály na sprievodné aktivity
 • Pedagogický dozor počas celého pobytu v našej škole / viac ako 8 hodín
 • Certifikát
 • Každý deň ľahký snack
 • Obed /v reštauračnom zariadení/
 • Pitný režim

POLDENNÝ SUMMER CAMP 85,- EUR

Každý deň od 8:00-12:30

Kurz zahŕňa:

 • 15 vyučovacích hodín angličtiny so skúseným lektorom
 • Učebné materiály, materiály na sprievodné aktivity
 • Pedagogický dozor počas celého pobytu v našej škole / viac ako 4 hodiny
 • Certifikát
 • Každý deň ľahký snack
 • Obed /v reštauračnom zariadení/
 • Pitný režim

Snacky sú vo forme ovocia,  croissantov, jogurtov, a pod.  Samozrejme v prípade požiadavky vieme stravu prispôsobiť stravovacím návykom, požiadavkám dieťaťa.

Kurz ponúka:

–        interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami

–        individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov

–        výučbu iba v cieľovom jazyku

–        zábavné učenie v malých skupinkách rovesníkov alebo kamarátov

–        spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí

–        sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy

Kurzy sú vedené hravou formou a zamerané najmä na konverzáciu, ktorá je výlučne v anglickom jazyku. Prostredníctvom hier, pesničiek, krátkych filmov, časopisov, súťaží ,… sa vaše deti oboznamujú s jazykom, novou slovnou zásobou.

Garantujeme vám malé skupinky (4-6 detí v jednej skupinke), čo zaručuje väčší individuálny prístup lektora ku každému dieťaťu a deťom umožňuje vyššiu aktivitu počas pobytu v našej škole.

Zdroj: smartskola.sk
Galéria
Komentáre