20. február 2020 / Meniny má Lívia

September v BIBIANE

Srdečne Vás pozývame na kolektívne verejné aj súkromné predstavenia v dome umenia pre deti na mesiac september.
September v BIBIANE

ŠTÚDIO BIBIANA:

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

 • 10. 9. 10.00 Obrázky z lesa
 • 11. 9. 10.00  Kade ľahšie
 • 12. 9. 10.00 Kade ľahšie
 • 17. 9. 10.00 Škaredé káčatko
 • 18. 9. 14.00 Škaredé káčatko
 • 19. 9. 10.00 Škaredé káčatko
 • 24. 9. 10.00 Dunajská kráľovná a rusalky  
 • 25. 9. 14.00 Dunajská kráľovná a rusalky  
 • 26. 9. 10.00 Dunajská kráľovná a rusalky  

NEDELE pre rodiny s deťmi:

 • 8. 9. 16.00 Obrázky z lesa
 • 15. 9. 16.00 Čínske písmo - dokážem to
 • 22. 9. 16.00 Dunajská kráľovná a rusalky  
 • 29. 9. 16.00 Škaredé káčatko

Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov:

(programy pre verejnosť bez objednávania)

 • 4. 9. 10.00 Marta a Jonatán
 • 18. 9. 10.00 Domov

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY:

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7173)

 • 6. 9.  10.00   Pozor, nálezisko príbehov!
 • 6. 9. 11.15 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 13. 9.   9.00 Advokáti čítania
 • 13. 9.  10.00   Pozor, nálezisko príbehov!
 • 13. 9. 11.15 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 20. 9.   9.00 Advokáti čítania
 • 20. 9. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 20. 9. 11.15 Pozor, nálezisko príbehov!

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ:

 • 21. 9. 14.00 Brána knihy otvorená II. – Seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov 
 • 21. 9 16.00   Čítame v priestore knihy II.  – Seminár pre rodičov, pedagógov, knihovníkov a širokú verejnosť. 
 • Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

Škaredé káčatko:

 • Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne? Každý z nás dobre pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy každému. V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.
 • Texty piesní – Z. Pašuthová, hudba –  J. Dobrakov, výtvarno-priestorové riešenie – N. Štefunková, dramaturgia hudobnej a výtvarnej zložky z roku 2003 – K. Kosánová, réžia – M. Kecskésová, účinkujú –  B. Kamenská a Š. P. Králik
 • Pre deti od 4 rokov

DUNAJSKÁ KRÁĽOVNÁ A RUSALKY:

 • Štúdio BIBIANA uvádza novú inscenáciu, ktorá vznikla na motívy knižky Márie Ďuríčkovej Dunajská kráľovná.  BIBIANA  si aj týmto spôsobom pripomína 100–té výročie narodenia autorky.  V tomto predstavení sa deti dozvedia, že rusalky tu žili, čo cítili a kam sa asi  stratili. To Vám všetko prezradíme!
 • Dramaturgia a réžia - M. Kecskésová, hudba - M. Skačan, výtvarné riešenie a bábky - A. Mikócziová a A. Hanusová, hrajú - K. Adamjak, M. Ryšavá, M. Skačan
 • Pre deti od 4 rokov

OBRÁZKY Z LESA:

 • Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi. V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora. 
 • Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová, bábky, scéna a kostýmy –
 • A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková
 • Pre deti od 4 rokov

Čínske písmo - dokážem to:

 • Tvorivá dielňa, v ktorej si deti vyskúšajú písanie čínskych znakov a vyzdobia si vejáre. 
 • Libreto a vedenie – Qinglong Chen
 • Pre deti od 7 rokov

KaDe ľahšie:

 • Úsmevný príbeh podľa rozprávky z knihy Branislava Jobusa, v ktorom hlavný hrdina Etién putuje po celom svete na bicykli a pritom zistí, že s pevnou vôľou a s pomocou pravej lásky sa dajú prekonať všetky prekážky. 
 • Režijno-výtvarné vedenie – M. Kecskésová a E. Farkašová, scéna a kostýmy – D. Sykorjaková, účinkuje – M. Ryšavá 
 • Pre deti od 5 rokov

Marta a Jonatán:

 • Zážitkové čítanie z knihy Petra Horáčka o Marte a Jonatánovi, dvoch osamelých dážďovkách a o hruške, ktorá medzi nich nečakane spadla. Kniha o delení sa s ostatnými a zároveň o tom, že láska občas prichádza inak, ako sme si predstavovali. Ale chutí rovnako dobre.
 • Autorky – J. Michalová a M. Halamíčková
 • Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

Domov:

 • S najmenšími návštevníkmi BIBIANY v sprievode dospelého si budeme čítať z knižky Carson Elliovej Domov. Spev a ich vlastná tvorivosť budú mostíkom k aktuálnej výstave o Bauhause.
 • Autorky – J. Michalová a M. Halamíčková
 • Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!:

(28. 11. 2018 – 21. 10. 2019 v Klenbách BIBIANY)

 • Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 
 • Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus.
 • Pre deti od 5 do 16 rokov

ADVOKÁTI  ČÍTANIA:

 • Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi. 
 • Námet a vedenie – T. Vráblová. 
 • Pre vybranú skupinu detí

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ II.:

 • Druhý - pokračujúci cyklus seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov o čítaní s deťmi od najútlejšieho veku. 
 • Vedie – T. Vráblová. 
 • Pre dospelých účastníkov

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY II.:

 • Druhý - pokračujúci cyklus seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu. 
 • Vedie – T. Vráblová. 
 • Pre dospelých účastníkov

VÝSTAVY V BIBIANE

ŠPERKOPRÍBEH:

 • Šperkopríbeh predstaví svet šperkov tak, ako ho poznajú geológovia, šperkári i autori literárnych diel. Trocha zemepisu, trochu geológie, histórie a etnografie ukáže deťom ako vznikajú materiály, z ktorých sa šperky vyrábajú, prečo sa ľudia zdobia a čo pre nich šperky znamenajú. Tiež v nej nájdu klenotnícky miniateliér, v ktorom si budú môcť poskladať vlastný kryštál aj galériu, kde spoznajú šperky našich súčasných šperkárov.
 • Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-technické riešenie – D. Mládenková 
 • Termín: 20. 9. – 1. 3. 2020

KALIGRAFIA =  KRASOPIS:

 • Výstava o kaligrafii je vlastne výstavou o krasopise. Predstavuje ho tak, ako písmo vznikalo počas stáročí v rôznych častiach sveta. Návštevníci si budú môcť napísať text v klinovom písme, poskladať obrázkové vety z hieroglyfov alebo si precvičiť ozdobné písanie štetcom, či zrezaným perom. V krajine pisárov navštívia hradnú pisáreň, púštny stan arabského pisára i pagodu čínskeho písmomaliara. Pre tých, ktorí ešte nevedia písať, je pripravená naša najznámejšia abeceda - Maľovaná abeceda, ktorú pre deti napísal Ján Smrek. A pokiaľ by sa niektorí chceli s krásnym písaním zoznámiť podrobnejšie, naplánované sú aj tvorivé dielne v ateliéri. 
 • Scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno – priestorové a technické riešenie – K. Abrahamfyová, grafika – L. Repková, ilustrácie – A. Wagnerová 
 • Termín: 24. 5. – 13. 10. 2019

O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH:

 • V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v celej Európe. V tejto škole nazvanej Bauhaus boli položené základy výtvarno-technického odboru, dnes všeobecne známeho ako dizajn. Autori výstavy o Bauhause a malých dizajnéroch sa touto školou inšpirovali a pripravili pre deti „dielničky“, v ktorých sa budú môcť zahrať na malých návrhárov, vyskúšať si  kostýmy dadaistického divadielka, poskladať abstraktné obrázky, vystavať funkcionalistický dom a skúsiť si skonštruovať vlastné auto. 
 • Námet a výtvarno-priestorové riešenie –  R. Bezák, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová 
 • Termín: 26. 2. – 8. 9. 2019
 • Galéria Dušana Rolla

Súčasná srbská ilustrácia:

 • Na tejto výstave je prezentovaná súčasná srbská ilustrácia. Výstavu pre BIBIANU pripravilo Banátske kúltúrne centrum z Nového Miloševa. Kurátorkou výstavy je Senka Vlahovič - riaditeľka Banátskeho kultúrneho centra. Reprezentovaných tu je viac ako 40 súčasných srbských ilustrácií hníh pre deti. Ide o recipročnú výstavu, lebo BIBIANA už niekoľkokrát vystavovala v Banátskom kultúrnom centre v Novom Miloševe.
 • Termín: 1. 8. – 15. 9. 2019
 • Galéria Dušana Rolla

KIWANIS BÁBIKY 2019 POMÁHAJÚ:

 • Na jubilejnom 10. ročníku výstavy KIWANIS BÁBIKY 2019 POMÁHAJÚ budú prezentované najnovšie pomaľované a umelecky dotvorené bábiky Kiwanis od slovenských aj zahraničných umelcov. K výstave bude vydaný aj katalóg. Dražba vystavených bábik sa bude konať 30. septembra 2019 o 18.00 hod. v Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava. Prostriedky získané z vydražených bábik sa už tradične použijú na charitatívne účely. 
 • Termín: 20. 9. –  20. 10. 2019
Zdroj: bibiana.sk
Podobné podujatia
Karneval s večerníčkom
TT
Karneval s večerníčkom

Pozývame vás na tradičný karneval v meste Trnava.

Jarný tábor v Peekaboo
BB
Jarný tábor v Peekaboo

Oficiálne spúšťame prihlasovanie na dlho očakávaný jarný tábor.

Marec v BIBIANE
BA
Marec v BIBIANE

Srdečne Vás pozývame na kolektívne verejné aj súkromné predstavenia v...

Jarný tvorivý tábor v Múzeu Vojtecha Löfflera
KE
Jarný tvorivý tábor v Múzeu Vojtecha Löfflera

Bohaté tvorivé aktivity, kopec zábavy a originálnych nápadov.

Jarný tábor s Lenkou vo Funparku
KE
Jarný tábor s Lenkou vo Funparku

Aj tento rok sme si pre Vás pripravili denný "Jarný...

Komentáre