22. august 2019 / Meniny má Tichomír

Máj v BIBIANE

Srdečne Vás pozývame na kolektívne verejné aj súkromné predstavenia v dome umenia pre deti na mesiac máj.
Máj v BIBIANE

ŠTÚDIO BIBIANA:

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

 • 2.5. 10.00 Škaredé káčatko
 • 7.5. 10.00 Škaredé káčatko
 • 9. 5. 10.00 Škaredé káčatko
 • 9.5. 14.00 Svet podľa Mondriana
 • 14.5. 14.00 Kade ľahšie
 • 15.5. 10.00 Obrázky z lesa
 • 16.5. 14.00 Kade ľahšie
 • 16.5. 14.00 Čo nám hovoria farby
 • 21.5. 10.00 Svet podľa Mondriana
 • 22.5. 14.00 Čo nám hovoria farby
 • 28.5. 14.00 Kade ľahšie
 • 29. 5. 14.00 Čo nám hovoria farby
 • 30.5. 10.00 Kade ľahšie

INTERAKTÍVNY SPRIEVOD PO VÝSTAVE O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH:

Výstava O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH reaguje na výročie založenia školy známej pod názvom BAUHAUS (1919, Weimar). Prenesie návštevníkov do obdobia 20 rokov 20. storočia. Ukáže ako sa orientovať v priestore a čase umeleckej školy a zároveň umožní pochopiť a dotknúť sa tém a objektov, pričom  im pomôže odborný a hravý sprievod po výstave. Návštevníci sa naučia niečo o remeslách, ktoré boli súčasťou Bauhausu, zahrajú si dadaistické divadlo, zistia, čo je to funkcionalizmus, konštruktivizmus a expresionizmus, alebo aj to, že existuje nábytok kovových trubiek a mnoho iných zaujímavých vecí.

Interaktívne sprievody po výstave ponúka BIBIANA pre skupiny predškolákov, žiakov základných a stredných škôl.

Skupiny sa môžu objednať na utorok, stredu a štvrtok o 10.00, 11.00 a 14.00 hod. Všetky bližšie informácie na tel. č. 02/54 435 366 alebo 02/20 467 223.

NEDELE PRE RODINY S DEŤMI:

 • 5.5. 16.00 Škaredé káčatko
 • 12.5. 16.00 Obrázky z lesa
 • 19.5. 16.00 Čo nám hovoria farby
 • 26.5. 16.00 Ako sa z divých zvierat stali domáce

PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV:

(programy pre verejnosť bez objednávania)

 • 15.5. 10.00 Oči, nos a ručičky
 • 29.5. 10.00 Domov

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY:

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/2046 7173)

 • 10.5. 9.00 Advokáti čítania
 • 10.5. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 17. 5. 9.00 Advokáti čítania
 • 17.5. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 17.5. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 24.5. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 24.5. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 31.5. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 31.5. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

SOBOTY:

(programy pre verejnosť bez objednávania)

 • 11.5. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 18.5. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!
 • 25.5. 14.00 Od ucha k uchu
 • 25. 5. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ:

 • 11.5. 14.00 Čítame v priestore knihy – seminár pre rodičov, pedagógov,knihovníkov a širokú verejnosť (záverečné stretnutie).
 • 18.5. 14.00 Brána knihy otvorená – seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov (záverečné stretnutie).

Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.

PROGRAM BAB:

KINO BAB  -  ŠTÚDIO BIBIANA

29.5. 14.00

Nový cyklus o animovaných filmoch z domova i zo šíreho sveta - premietanie kolekcie najlepších filmov z festivalov Bienále animácie Bratislava – BAB, medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti.

Vstup voľný

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 

ŠKAREDÉ KÁČATKO:

 • Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne?
 • Každý z nás dobre pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy každému. V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.
 • Texty piesní –Z. Pašuthová, hudba – J. Dobrakov, výtvarno-priestorové riešenie – Štefunková, dramaturgia hudobnej a výtvarnej zložky z roku 2003 – K. Kosánová, réžia – M. Kecskésová, účinkujú – B. Kamenská a Š. P. Králik
 • Pre deti od 4 rokov

OBRÁZKY Z LESA:

 • Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi. V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora.
 • Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová, bábky, scéna a kostýmy – Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková
 • Pre deti od 4 rokov

KADE ĽAHŠIE:

 • Úsmevný príbeh podľa rozprávky z knihy Branislava Jobusa, v ktorom hlavný hrdina Etién putuje po celom svete na bicykli a pritom zistí, že s pevnou vôľou a s pomocou pravej lásky sa dajú prekonať všetky prekážky.
 • Režijno-výtvarné vedenie – M. Kecskésová a E. Farkašová, scéna a kostýmy – D. Sykorjaková,účinkuje – M. Ryšavá
 • Pre deti od 5 rokov

AKO SA Z DIVÝCH ZVIERAT STALI DOMÁCE:

 • Príbeh sa odohral veľmi dávno, v časoch, keď ešte všetky zvieratá boli divé: pes, kôň i mačka, dokonca aj človek bol divý.
 • Scenár - Eva Čárska (podľa poviedky Josepha Rudyarda Kiplinga), výtvarno-priestorové riešenie - Roman Anderle, účinkuje - Marika Kecskésová
 • Pre deti od 3 rokov

SVET PODĽA MONDRIANA:

 • Deti si nakreslia výjav podľa zásad neoplasticizmu, o ktorom dostanú informácie vo výstave počas tvorivých dielní s výkladom. Pomocou redukcie jednoduchého nákresu do abstraktnej podoby vytvoria kompozíciu na štvorcovej, kosoštvorcovej alebo obdĺžnikovej ploche. Poučení o tom, čo konkrétna farba znamená, vytvoria „rýchly“ obrázok a následne ho umiestnia na farebnom podklade. A vytvoria si svoj vlastný svet podľa Mondriana.
 • Námet a vedenie I. Abrahamfyová
 • Pre deti od 5 rokov

ČO NÁM HOVORIA FARBY:

 • Tvorivé dielne vychádzajú z učenia Johannesa Ittena a jeho teórie farieb. Účastníci sa dozvedia, ktoré sú základné farby, a ktoré ich „odvodeniny“, čo je to simultánny a čo komplementárny kontrast, ako na nás farby pôsobia a čo nimi môžeme vyjadrovať.
 • Námet a vedenie I. Abrahamfyová
 • Pre deti od 5 rokov

OČI, NOS A RUČIČKY:

 • Ďalšia časť zo série programov pre najmenšie deti v sprievode dospelého. Tentoraz s knižkou Arnolda Lobela o dvoch kamarátoch – Kvakovi a Čľupovi.  Budeme ovoniavať, ochutnávať, spievať a tancovať, sadiť a tešiť sa na príchod jari.
 • Rezervácia vopred nie je potrebná, ale počet účastníkov je limitovaný.
 • Autorka J. Michalová a M. Halamíčková
 • Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého

DOMOV:

 • S najmenšími návštevníkmi BIBIANY v sprievode dospelého si budeme čítať z knižky Carson Elliovej Domov. Spev a ich vlastná tvorivosť budú mostíkom k aktuálnej výstave o Bauhause.
 • Rezervácia vopred nie je potrebná, ale počet účastníkov je limitovaný.
 • Autorka J. Michalová a M. Halamíčková
 • Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!:

 • 28. 11. 2018 – 30. 4. 2019 v Klenbách BIBIANY
 • Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch.
 • Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus.
 • Pre deti od 5 do 16 rokov

OD UCHA K UCHU:

 • Cieľom workshopu, ktorý pripravujeme v spolupráci s RTVS, je aktivovať zvukovú predstavivosť detí. Vychádzame pritom z rozličných zvukových ukážok hudobných i dramatických z produkcie Slovenského rozhlasu. Sústreďujeme sa na rôzne témy a žánre, prostredníctvom aktivít a diskusie vedieme deti k hlbšiemu porozumeniu zvukového prejavu. Chceme upriamiť pozornosť detí na rôzne formy spracovania a zasvätiť ich do magického pôsobenia zvukových umeleckých prostriedkov - hudby, ruchov, aj ticha.
 • Námet - B. Panáková a T. Vráblová, vedenie - B. Panáková.
 • Pre rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov

ADVOKÁTI  ČÍTANIA:

 • Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu sa v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.
 • Námet a vedenie – T. Vráblová.
 • Pre vybranú skupinu detí

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY:

 • Seminár pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.
 • Vedie – T. Vráblová.
 • Pre dospelých účastníkov

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ:

 • Brána knihy otvorená prináša sériu seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov. Prvý z cyklu s názvom Modrý vrch o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.
 • Vedie – T. Vráblová.
 • Pre dospelých účastníkov

VÝSTAVY V BIBIANE

KALIGRAFIA =  KRASOPIS:

 • Výstava o kaligrafii je vlastne výstavou o krasopise. Predstavuje ho tak, ako písmo vznikalo počas stáročí v rôznych častiach sveta. Návštevníci si budú môcť napísať text v klinovom písme, poskladať obrázkové vety z hieroglyfov alebo si precvičiť ozdobné písanie štetcom či zrezaným perom. V krajine pisárov navštívia hradnú pisáreň, púštny stan arabského pisára i pagodu čínskeho písmomaliara. Pre tých, ktorí ešte nevedia písať, je pripravená naša najznámejšia abeceda - Maľovaná abeceda, ktorú pre deti napísal Ján Smrek. A pokiaľ by sa niektorí chceli s krásnym písaním zoznámiť podrobnejšie, naplánované sú aj tvorivé dielne v ateliéri.
 • Scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarnopriestorové riešenie a technické riešenieK. Abrahamfyová, grafika – L. Repková, ilustrácie – A. Wagmerova
 • Termín: 24. 5. – 22. 9. 2019

O BAUHAUSE A MALÝCH DIZAJNÉROCH:

 • V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v celej Európe. V tejto škole nazvanej Bauhaus boli položené základy výtvarno-technického odboru, dnes všeobecne známeho ako dizajn. Autori výstavy o Bauhause a malých dizajnérochsa touto školou inšpirovali a pripravili pre deti „dielničky“, v ktorých sa budú môcť zahrať na malých návrhárov, vyskúšať si  kostýmy dadaistického divadielka, poskladať abstraktné obrázky, vystavať funkcionalistický dom a skúsiť si skonštruovať vlastné auto.
 • Námet a výtvarno-priestorové riešenie –  R. Bezák, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová
 • Termín: 26. 2. – 1. 9. 2019

ŠUPKÁRI V BIBIANE:

 • Výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
 • Myšlienky školy BAUHAUSU sa preniesli aj do súčasnosti. ŠUV-ka je jedným z ich nositeľov. Myšlienka voľnej tvorby v spojení s praktickým využitím je zdrojom inšpirácie jej dnešných študentov.
 • Kurátor výstavy – I. Abrahamfyová
 • Termín: 19. 3. – 12. 5. 2019
Zdroj: bibiana.sk
Podobné podujatia
VÝSTAVA: Hrady kráľa Mateja
TT
VÝSTAVA: Hrady kráľa Mateja

Príďte na výstavu „Hrady kráľa Mateja “, ktorá je pripravená...

48.Bardejovský jarmok
PO
48.Bardejovský jarmok

Desiatky zaujímavých vystúpení na Radničnom námestí, v priebehu 4. dní,...

Ekofestival Nitra 2019
NR
Ekofestival Nitra 2019

Počas štyroch dní bude zabezpečený program prednášok, diskusií a tvorivých...

Lučenecké hodovanie 2019
BB
Lučenecké hodovanie 2019

Mesto Lučenec Vás pozýva na najväčšie kultúrno spoločenské podujatie roka...

Letný pobyt s robotickým víkendom vo Wellness Hoteli Patince****
NR
Letný pobyt s robotickým víkendom vo Wellness Hoteli Patince****

Zažite počas posledného letného víkendu výstavu robotov v spolupráci s...

Komentáre