17. január 2019 / Meniny má Nataša

Dramatický krúžok pre deti v divadle Meteorit

Super zábava na každú sobotu počas troch mesiacov!
Dramatický krúžok pre deti v divadle Meteorit

OTVÁRAME NOVÚ SKUPINU

Začiatok kurzu: 20. JANUÁRA 2018 (sobota)
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)

Záujemcov o dramatický krúžok / kurz rozvoja osobnosti pre deti neustále pribúda a preto od 20. JANUÁRA 2018 otvárame novú skupinu.

Hlavná téma kurzu: Slovenské ľudové rozprávky

Divadlo METEORIT organizuje trojmesačný kurz herectva a rozvoja osobnosti pre deti.

Deti sa v divadle počas kurzu nielen dobre zabavia ale postupne sa učia zvládnuť základy rétoriky, osvoja si techniky ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.

Deti dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať.

Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V divadle na javisku budú mať možnosť vyskúšať si svoj herecký talent.

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj
odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je
nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nie len jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nie len na javisku ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a búdu sa samé podieľať na príprave kulís.

Na záver kurzu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na motívy slovenských ľudových rozprávok.

Vedúci kurzu: Róbert Csontos, herec – režisér
Začiatok kurzu: 20. JANUÁRA 2018
Trvanie kurzu: 3 mesiace (týždenne 1 x 2 hodiny, každý týždeň v sobotu od 10.00 do 12.00)
Odporúčaná veková kategória: od 7 do 12 rokov
Účastnícky poplatok: 180,- EUR (na celé trvanie kurzu)

Registrácia: e-mail: ticket@festivalmeteorit.com

Viac informácií: Tel: 0944 280 221

Komentáre