11. júl 2020 / Meniny má Milota

Konferencia: O Izbe čítania

Predstavuje nový experimentálny prístup k práci s knihou. Umožňuje deťom experimentovať s príbehom, postavami, udalosťami a prostredím v knižnom laboratóriu.
Konferencia: O Izbe čítania

Nejde o formu kreatívneho čítania, ale o vytvorenie výstavného konceptu (spolu so scénografom) a inštaláciu príbehu, v ktorom sa deti môžu voľne pohybovať “uprostred knižky”. Prostredie sa môže meniť, deti sa dotýkajú objektov, pracujú s postavami, vstupujú do deja a riešia úlohy.

Izba čítania podporuje vnímavosť detí a rozširuje kontext knižného príbehu s presahom do ich vlastných životných situácií, s ktorými sa bežne stretávajú. Knižka sa tak stáva laboratóriom, v ktorom si deti skúšajú nové postupy, prežívajú nové pocity a formulujú si vlastné názory, ku ktorým ich knižné laboratórium inšpiruje.

Izba čítania ako výstavný koncept je inštalovaná vždy na danú tému (danú knižku) v BIBIANE na obdobie niekoľkých mesiacov a je vhodná pre vekovú kategóriu v rozmedzí 4 -16 rokov, každá inštalácia však môže mať ešte samostatne upravenú vekovú hranicu v rámci daného rozmedzia. Doteraz realizované Izby čítania: Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium (na motív knihy Dierožrút, Slávky a Fera Liptákovcov), Záhada hradného pokladu (na motívy povesti O Červenom Kameni a z úryvku rozprávky Jána Milčáka O tajomnom hrade) Pozor, nálezisko príbehov! (na motív knižky Jána Milčáka Obrov brat), Ukradnuté mená (na motív knihy Josepa Antoni Tassiesa Ukradnuté mená).

VSTUP JE BEZPLATNÝ! PRE ZABEZPEČENIE VÁŠHO MIESTA SI PROSÍM VYTVORTE REZERVÁCIU POMOCOU EMAILU NA UVEDENÚ ADRESU: lucia.obuchova@bibiana.sk.

Komentáre