17. február 2019 / Meniny má Miloslava

ArteVIA

Ateliér v historickom centre Bratislavy ponúka výtvarné kurzy s profesionálnym dozorom lektora.
ArteVIA

Ateliér disponuje aj výstavným priestorom, kde sa môžete svojou tvorbou prezentovať aj svojim priateľom a známym.

Artevia ponúka:

 • Kresba začiatočníci: Na kurzoch kreslenia Vám priblížime čaro kresby a pomôžeme Vám rozvinúť Vaše schopnosti.  Na jednotlivých stretnutiach sa naučíme zvládnuť základné kresebné postupy.Základ výučby tvorí technika, perspektíva, proporcie a kompozícia.  Postupne Vám odhalíme ďalšie možnosti práce s bodom, líniou, plochou, svetlom.  Súčasťou  výučby je predstavenie tvorby súčasných umelcov a zaujímavostí  z dejín umenia. Stretnete sa s kresbou podľa naaranžovaných predmetov i podľa živého modelu. Záverečné stretnutia sú venované aktu. Súčasťou je dobrovoľná záverečná prezentácia prác na spoločnej výstave.Cena viac tu…
 • Ešte školáci: Výber z tém u detí : „Po stopách Vincenta“, „ako sa hrá ceruzka“, „Zátišie so Cézanom“, atď.. Je vhodný pre všetky tvorivé deti, majú radi výzvy a chcú vyskúšať zaujímavé výtvarné techniky a postupy, alebo sa rozhodujú o svojom budúcom smerovaní.Mladí výtvarníci dostanú možnosť prehĺbiť svoje skúsenosti a objavovať nové výtvarné možnosti pod odborným vedením. Oboznámia sa so základmi kresby a maľby. Pútavou formou sa dozvedia o výtvarných slohoch, smeroch a štýloch ako aj zaujímavosti o živote a tvorbe významných umelcov. Od základných postupov kresby ceruzou, uhlom,tušom až po prácu s temperovými či akrylovými farvami. Hravou formou sa oboznámia so základmi perspektívy, kompozície, tieňovania, vytvoria jednoduché zátišia či portréty či spoznajú prípravné a jednoduché grafické techniky. Súčasťou kurzov sú aj zaujímavé exkurzie, návštevy galérií, ateliérov ako aj spoznávanie histórie Bratislavy a zákutí Starého Mesta prostredníctvom tvorby v exteriéri. Záverečné práce majú deti možnosť vystaviť na spoločnej výstave spojenej s vernisážou.
  Tento kurz je pre ideálnou štartovacou dráhou pre ďalšie možné umelecké smerovanie s možnosťou zamerania sa individuálne na prípravu k prijímacím pohovorom.Cena viac tu…
 • Už školáci: Výber z tém: „s farbičkami a ceruzkami inak“ „zababri sa hlinou“, „vyrob si vlastné zvieratko z papiera“, „pastelkový kráľ“, „pomaľuj sa rukami“, atď..
  Zábavnou formou s prihliadaním na vek a možnosti deti spoznajú nové techniky a postupne sa učia porozumieť výtvarným princípom, farebným vzťahom a iným zložkám výtvarej reči. Pracujú s hlinou, papierom, textilom, učia sa kašírovať, vytvárať trojrozmerné objekty a sa dozvedia zaujímavostí z dejín umenia aj z histórie Starého Mesta aj prostredníctvom tvorby v exteriéri. To všetko pútavou formou s kopcom zábavy a radosti s vlastných dielok, ktoré deti dostanú možnosť vystaviť na spoločnej výstave.
  Našou prioritou je podpora a rozvoj osobnosti dieťaťa, jedinečnosť zážitku, individuálny prístup ku každému dieťaťu so zreteľom na osobnosť a tempo napredovania, rozvíjanie vlastných výtvarných predpokladov, podpora a rozvoj vnímavosti a citlivosti voči hodnotám života s využitím prvkov artefiletiky a arteterapie, otvorenosť novým prístupomCena viac tu…
 • Základy grafiky: Kurz je určený všetkým, ktorí radi kreslia a chcú svoju tvorbu obohatiť o ďalší spôsob vyjadrovania. Je rovnako vhodná  aj pre úplných začiatočníkov bez skúseností. Prostredníctvom hier s rozmanitými  materiálmi, nástrojmi a postupmi, ako sú napr. otláčanie, hra so štruktúrami, ich variácie,  dotváranie  a  tiež mnohé ďalšie, získate prvé skúsenosti s grafickou tvorbou. Okrem prípravných grafických techník spoznáte zaujímavé techniky tlače z výšky, napr. tlač z koláže, papierorez, či  linoryt.  Rovnako zaujímavým zážitkom môže byť aj známa technika z detských čias monotypia, ktorú radíme medzi nepriame grafické techniky. Nachádza sa na rozhraní maľby a kresby a umožňuje výtvarnú realizáciu jednoduchou a pritom zábavnou formou.Čo si však predstaviť pod pojmom grafika? Sú to výtvarné postupy, ktoré umožňujú z originálnej matrice vytvoriť obmedzený počet odtlačkov, z ktorých každý je považovaný za originál. Medzi najznámejšie grafické techniky patria napr. suchá ihla, litografia, či drevorez. Hlavným znakom grafiky je rozmnožovanie výtvarnej práce, ktorá využíva postupy tlače z výšky, hĺbky alebo z plochy. Monotyp je svojráznou technikou jediného otlačku a dovoľuje nám dostatočne kombinovať a experimentovať. Pri linoryte sa kresba vyrýva špeciálnym nožom rôzne tvarovanými rydlami do kusu linolea. Rezaním do lina sa odstráni tá časť, ktorá sa nebude tlačiť. Pri tlači kreslia vyvýšené – neodkryté miesta linolea. Výstupom bude originálny pozdrav, alebo blahoželanie, ktoré môžete darovať vašim priateľom a známym.Viac tu…
 • Kreatívna tvorba: Kreatívny program je otvorený pre každého bez rozdielu veku, vzdelania či skúseností.

  Svojou originálnou koncepciou program vyhovuje úplným začiatočníkom i skúsenejším, môže sa stať miestom zaujímavej skúsenosti, nových podnetov ako aj miestom aktívneho relaxu.

  Účastníci kreatívnej maľby sa stretnú s voľným vnímaním umenia a tvorby, sondami do dejín umenia, prierezom klasických i menej tradičných výtvarných techník, kombinovaním jednotlivých štýlov a postupov s využívaním prvkov arteterapie viazanej na pedagogiku, v spojení s ďalšími médiami a podnetmi (zmyslov, hudby, fotografie, atď.).

  Akčnou, spontánnou, tvorivou aj meditatívnou formou vstúpite do sveta umenia a vytvoríte zmysluplné, pôsobivé diela. Je to krásny zážitok z tvorby, inšpirujúceho prostredia
  a spoločnosti. Súčasťou kurzu je otvorená diskusia, obrazová dokumentácia a v prípade záujmu vlastná výtvarná prezentácia na spoločnej výstave spojenej s vernisážou. Zakúpenie jednotlivých vstupov je možné aj cez systém permanentky.

  Cena viac tu…

 • Jednodňové kurzy
 •  Workshopy
 •  Prázdninové tábory pre deti
 • Individuálne hodiny
Galéria
Komentáre