5. marec 2021 / Meniny má Fridrich

Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých

Divadlo LUDUS tvorí a zabezpečuje uvádzanie divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež.
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých

LUDUS z latinského ludus,i,m: hra, škola, ihrisko

Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko
Hra ako krídla slobodného človeka
Hra ako krídla fantázie Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy Hra ako kľúč k svetu a životu
Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec

Divadlo LUDUS tvorí a zabezpečuje uvádzanie divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež.

Dramaturgia divadla LUDUS sa orientuje na

•pôvodné a súčasné hry s témou dospievania, hľadania, nachádzania seba samého a svojich hodnôt, aktuálne prežívané radosti a starosti • svetovú a domácu klasiku v interpretácii Ludusu • rozprávky klasické i sci-fi • divadelné aktivity mimo priestor tradičného javiska (plenérové a pouličné divadlo a interdisciplinárne umelecké produkcie) • divadelné edukačné kompozície v duchu Komenského „Škola hrou”

Komentáre