20. február 2019 / Meniny má Lívia

Botanická záhrada UK | Bratislava

Malí i veľkí milovníci fauny a flóry, botanická záhrada je pre Vás to pravé orechové.
Botanická záhrada UK | Bratislava

Botanická záhrada, ktorá bola založená v roku 1942, je vedecko - pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. V spolupráci s inými organizáciami pracovisko poriada výstavy a súťaže adresované od najmladšej po najstaršiu generáciu, laickej a odbornej verejnosti. Výzmaným odborným poslaním pracoviska je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve. Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.

 

Expozície sú členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín.

Skleníkové skupiny rastlín

 • skleník úžitkových rastlín - zameraný na tropické a subtropické úžitkové plodiny
 • skleník s austrálskou flórou
 • Viktóriový skleník - zameraný na vlhkomilnú a teplomilnú tropickú a subtropickú flóru
 • palmový skleník - zameraný na zbierku paliem, araukárií, cykasov a iných exotických rastlín
 • kaktusový skleník - kaktusy a sukulentné rastliny
 • spojovacie chodby - zbierky fikusov, papraďorastov, orchideí, bromélií a tilandsií

Vonkajšie skupiny rastlín

 • rozárium - expozícia 120 druhov ruží
 • andezitová skalka
 • vápencová skalka
 • travertínovo-penovcová skalka
 • skalka z troskovej lávy
 • bridlicová skalka
 • čadičová skalka
 • žulová skalka
 • rašelinisko
 • letničkové a trvalkové záhony
 • zbierka cudzokrajných a domácich drevín
 • rododendrony a azalky
 • zimuvzdorné a mrazuvzdorné kaktusy
 • stredomorská vegetácia
 • japonská záhrada

 

Botanická záhrada UK Bratislava je otvorená pre verejnosť od 1. apríla do 31. októbra denne od 9.00 do 18.00 hod.
Posledný vstup do Botanickej záhrady je o 17.30 hod.

 

Vstupné

 • deti do 6 rokov majú vstup voľný,
 • deti od 6 rokov a dôchodcovia 1,50 €
 • dospelí 3,00 €
 • permanentná vstupenka na sezónu stojí 13,50 €.

Skupinové exkurzie, ktoré majú záujem o odborný sprievod, je potrebné nahlásiť vopred telefonicky.

 

Doprava

Autobusy č. 29 a 32, električky č. 4, 5, 9 , 12, 17 a 1.

Komentáre