15. november 2019 / Meniny má Leopold

Školy

Prichádza INŠKÔLKA s unikátnou Hejného metódou!
SR
Prichádza INŠKÔLKA s unikátnou Hejného metódou!

Súkromných škôlok, ktoré kompenzujú nedostatok štátnych, je v Bratislave niekoľko desiatok. Väčšina z nich ponúka viac -...

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
BA
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať...

Mercury Private College - základná škola
BA
Mercury Private College - základná škola

Vychádzame z predpokladu, že všetci žiaci majú veľký potenciál pre svoj rozvoj a osobnostný rast,...

Mercury Private College - súkromné gymnázium
BA
Mercury Private College - súkromné gymnázium

SG Mercury sa už od začiatku svojho vzniku snaží vychovať z našich žiakov moderných Európanov,...

GALILEO - súkromné gymnázium
BA
GALILEO - súkromné gymnázium

Cielom je nielen poskytnúť vzdelanie na vysokej odbornej úrovni s modernými metódami, ale dať žiakom...

GALILEO - súkromná základná škola
BA
GALILEO - súkromná základná škola

Prvá anglicko-slovenská základná jazyková škola v Bratislave.

QSI International School of Bratislava
BA
QSI International School of Bratislava

Škola sa nachádza v IUVENTE, príjemne situovanom prostredí s rozsiahlymi porastami prírodnej zelene. Je dobre...

Cambridge International School Bratislava
BA
Cambridge International School Bratislava

Cambridge International School je poprednou medzinárodnou školou s výučbou v anglickom jazyku a učebnými osnovami...

Centrum nadania
BA
Centrum nadania

Škola pre nadané deti.

Súkromná základná škola Užhorodská
KE
Súkromná základná škola Užhorodská

Súkromná základná škola Užhorodská 39, otvára v školskom roku 2015/2016 v spolupráci so Súkromným športovým...

Súkromné bilingválne gymnázium BESST
TT
Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Gymnázium je prvým bilingválnym gymnázium v Trnave s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Pripravuje žiakov...

Yamaha Class
TT
Yamaha Class

Yamaha Class Galanta ponúka predškolské hudobné programy, ktoré zábavnou formou vedú deti k hudobnému cíteniu,...

Súkromná základná škola BESST
TT
Súkromná základná škola BESST

Zameraním školy je poskytovanie vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku podľa medzinárodných štandardov Cambridge University...

Cirkevná základná škola Narnia v Petržalke
BA
Cirkevná základná škola Narnia v Petržalke

V snahe rozvinúť potenciál každého študenta, vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať...

Základná umelecká škola
TT
Základná umelecká škola

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v troch umeleckých odboroch - hudobnom, tanečnom a výtvarnom....

Základná umelecká škola
TT
Základná umelecká škola

Základná umelecká škola v Trnave je vlajkovou loďou výchovy a vzdelávania vo výtvarnom odbore, kultivovania...

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
TT
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu Dušana Nebylu
TT
Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu Dušana Nebylu

Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu Dušana Nebylu

Ecole Francaise - Francúzska škola
BA
Ecole Francaise - Francúzska škola

Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003. Je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a...

Základná škola Jána Majku | Dolná Streda
TT
Základná škola Jána Majku | Dolná Streda

Sme základná škola rodinného typu iba s I. stupňom ZŠ oživujúca zvyky a tradície a...

Ďalšie miesta