21. február 2019 / Meniny má Eleonóra

Súkromná materská škola BESST

Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie prirodzene v priebehu celého dňa.
Súkromná materská škola BESST

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie v priebehu celého dňa. Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.


Naše deti sú spokojné a šťastné aj preto, že ich je v triede menej a môžeme sa im individuálne venovať a prirodzene rozvíjať osobnosť dieťaťa. Pripravujeme množstvo zaujímavých aktivít, učia sa plávať, korčulovať, hrať na hudobnom nástroji. Množstvo krúžkov pomáha rozvíjať ich talent. Dôraz kladieme na kvalitnú prípravu predškolákov. Pomáhame deťom zvládnuť každodenné školské povinnosti a zabezpečujeme plynulý prechod do základnej školy.

 

Galéria
Komentáre