20. máj 2019 / Meniny má Bernard

Škôlka s úsmevom | Žilina

Naša materská škola sa stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR dňa 01.09.1997. V rámci tohto projektu sa staráme o zdravie našich detí a vytvárame vhodné podmienky pre ich zdravý rozvoj, ako napríklad: - dodržiavame pravidelný pitný režim - jeden krát do mesiaca máme ovocno - zeleninové dni - pri oslavách narodenín a menín nosia deti sušené ovocie alebo hrozienka - deti od 4 rokov si v materskej škole umývajú zuby - predškolské deti jedávajú príborom - ponúkame rodičom recepty na šaláty, ktoré deti jedávajú v materskej škole. - a iné...
Škôlka s úsmevom | Žilina

Naša materská škola sa stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR dňa 01.09.1997.

V rámci tohto projektu sa staráme o zdravie našich detí a vytvárame vhodné podmienky pre ich zdravý rozvoj, ako napríklad:

- dodržiavame pravidelný pitný režim

- jeden krát do mesiaca máme ovocno - zeleninové dni

- pri oslavách narodenín a menín nosia deti sušené ovocie alebo hrozienka

- deti od 4 rokov si v materskej škole umývajú zuby

- predškolské deti jedávajú príborom

- ponúkame rodičom recepty na šaláty, ktoré deti jedávajú v materskej škole.

- a iné...

 

Všetky triedy boli nedávno moderne vymaľované. V každej triede je množstvo hračiek, didaktických (učebných) pomôcok a telovýchovných pomôcok, ktoré podľa možností neustále dokupujeme. Vo väčších triedach majú deti k dispozícii aj počítač s vedomostnými hrami určenými pre predškolské deti.

 

V štvrtej triede sú zaradené deti od 4 - 6 rokov, ktoré sa prihlásili do špecializovanej (slovensko - anglickej) triedy. Každý deň jednu hodinu denne tu vyučuje triedna učiteľka spolu s anglickou lektorkou Dankou Machútovou. Učenie prebieha hravou formou, prostredníctvom ktorej si deti veľmi dobre osvojujú cudzí jazyk a nadobúdajú bohatú anglickú slovnú zásobu.

Vyučovanie v tejto triede prebieha v súlade s osnovami pre materské školy, ktoré schválilo MŠ SR.

Podmienky:
Po prihlásení sa do tejto triedy sa záväzne platí 20 € mesačne. Z týchto peňazí sa platí anglická lektorka a anglické učebné pomôcky.

Prihlásiť sa môžete v marci u riaditeľky MŠ.

 

Ponúkame

 

1. Kvalitnú výchovno - vzdelávaciu prácu od kvalifikovaných pedagógov
2. Projektovú činnosť:
- Škola podporujúca zdravie
- Škôlka s úsmevom (školský vzdelávací program vytvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
- Lego - Dacta
- Adamko hravo - zdravo
- Krok za krokom
- Arómaterapia
3. Špecializovaná trieda s vyučovacím jazykom anglickým
4. Krúžkovú činnosť
5. Pravidelné divadelné predstavenia
6. Rôzne zaujímavé akcie pre deti a rodičov
Komentáre