20. február 2019 / Meniny má Lívia

MŠ Jarná, Žilina

Materská škola sa nachádza v centre sídliska Hliny VII. Je to materská škola , ktorá ma právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mesto Žilina. V septembri 2010 otvorili 2 nové triedy v Základnej škole na Jarnej 20 v Žiline.
MŠ Jarná, Žilina

Materská škola sa nachádza v centre sídliska Hliny VII.  Je to materská škola , ktorá ma právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mesto Žilina. V septembri 2010 otvorili 2 nové triedy v Základnej škole na Jarnej 20 v Žiline.

 

Materská škola má 9 tried, ktoré navštevuje 205 detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Kolektív tvorí 19 kvalifikovaných učiteliek a 13 zamestnancov, zabezpečujúcich hladkú prevádzku MŠ a plnohodnotnú stravu.

 

Poplatky

 

Galéria
Komentáre