24. marec 2019 / Meniny má Gabriel

MŠ Čajakova, Žilina

V materskej škole sa nachádza aj trieda pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami- zrakovým postihnutím. V špeciálnej triede sú zaradené deti s ťažším stupňom zrakovej poruchy - amblyopiou a strabizmom.
MŠ Čajakova, Žilina

Hlavným poslaním materskej školy je doviesť dieťa na konci predškolského veku k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj i učenie, pre život a vzdelávanie.

 

zariadenie sa orientuje na

  • zdravotnú výchovu a rozvoj pohybových aktivít,
  • integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • prehlbovanie jazykových kompetencií detí,
  • enviromentálnu výchovu,
  • spoluprácu, otvorené partnerstvo s rodinou.

V materskej škole sa nachádza aj trieda pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami- zrakovým postihnutím. V špeciálnej triede sú zaradené deti s ťažším stupňom zrakovej poruchy - amblyopiou a strabizmom. Deti s touto zrakovou poruchou nevyužívajú pri zrakovom vnímaní obe oči súčasne, čiže nevyužívajú binokulárne videnie.

 

Najčastejšie sa vyskytujú tieto poruchy binokulárneho videnia:

  • Amblyopia- tupozrakosť -znížená zraková ostrosť a využívanie len jedného oka,
  • Strabizmus- škúlenie nevyužívaného oka, konvergentné- dovnútra, divergentné- von.

Poplatky

Podmienky prijatia

 

Galéria
Komentáre