22. apríl 2019 / Meniny má Slavomír

MŠ Budovateľská | Sládkovičovo

Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 – 6 rokov,pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa. Deti navštevujú triedy s heterogénnym vekovým zložením.
MŠ Budovateľská | Sládkovičovo

Materská škola je dvojtriedna pavilónového typu s výdajňou stravy a s príslušenstvom.

 

Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 – 6 rokov,pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa. Deti navštevujú triedy s heterogénnym vekovým zložením.

 

Materská škola je v prevádzke od roku 1986. V roku 2011 prešla rekonštrukciou – oprava strechy a výmena okien a vstupov.

 

Materská škola má tri pavilóny z toho dve učebné a jeden hospodársky. V učebných pavilónoch sa nachádza trieda a spálňa, šatne detí a hygienické priestory. V hospodárskom pavilóne je výdajňa stravy, jedáleň, miestnosti pre zamestnancov a sklady.Materská škola má vlastnú kotoľňu na plyn.

Galéria
Komentáre