26. marec 2019 / Meniny má Emanuel

Materská škola Červeník

Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej miere zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období.
Materská škola Červeník

V MŠ uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Verešvárik.

 

Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej miere zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období.

 

Názornými ukážkami približujeme deťom jednoduchý život našich predkov a skromné vybavenie ich príbytkov prostredníctvom ľudovej izby, ktorú sme si v MŠ postupne zariadili.

 

Za pomoci rodičov sme na školskom dvore vytvorili gazdovský dvor, aby deti mali možnosť poznávať spôsob života v minulosti.

 

V MŠ pracuje aj folklórny krúžok pod vedením pani uč. Boháčikovej a Lehutovej, ktorý sa prezentuje aj na verejnosti.

Galéria
Komentáre