20. február 2019 / Meniny má Lívia

Detské jasle ROZPRÁVKOVO

Detské jasle ROZPRÁVKOVO Bytča. Celodenné, jednodňové a hodinové pobyty pre deti vo veku od 1 do 6 rokov.
Detské jasle ROZPRÁVKOVO

Vzniklo v roku 2007 z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/89208397/rozpravkovo.jpg

Galéria
Komentáre