21. február 2019 / Meniny má Eleonóra

Detké jasle Kids Puzzle | Prešov

Detské súkromné jasle v Prešove sú moderným a nadštandartným zariadením pre opateru detí do 4 rokov. Riadia sa mottom Montessori "Pomôž mi, aby som to zvládol sám".
Detké jasle Kids Puzzle | Prešov

Detské súkromné jasle KIDS PUZZLE su zariadením pre deti do veku 4 rokov. O deti sa stará vzdelaný personál v špeciálne upravených miestnostiach. Jedna učiteľka sa venuje maximálne 4 deťom. Škôlka podporuje samostatnosť dieťaťa a vedú ho k poznaniu skutočností.

Dominantná metóda v jasliach je HRA. Metódou hry sa rozvíja detský potenciál cez všetky jeho zmysly - zrak, sluch, hmat, čuch, chuť

Ďalšími metódami sú metóda experimentu, počúvanie, výklad, manuálne opakovanie činností, hry konštruktívne a námetové, spev, pohyb...

Zápis detí je možný počas celého kalednárneho roka.

 

Režim dňa

6.30 - 9.00      Príchod detí do jaslí, tvoríve hry detí podľa vlastného výberu, individuálne aj kolektívne upratovanie hračiek.

9.00 - 9.30      WC, hygiena rúk, desiata.

9.30 - 9.45      Hlavná výchovnovzdelávacia aktivita na tému naplánovanú v Pláne práce jaslí.

9.45 - 10.00    WC, hygiena rúk, príprava na pobyt vonku.

10.00-11.00    Pobyt vonku a pozorovanie podľa plánu práce jaslí.

11.00-11.20    Prezliekanie, prezúvanie detí, WC, hygiena rúk.

11.20-11.45    Príprava na obed, obed.

11.45-12.00    WC, hygiena rúk a zúbkov.

12.00-12.15    Príprava na odpočinok.

12.15-15.00    Rozprávka, ukľudňujúca melódia, odpočinok.

15.00-16.00    WC, osobná hygiena, prezliekanie detí, olovrant, záujmové hry detí. Info rodičom o úspechoch príp.problémoch dieťatka počas dňa.

16.00              Ukončenie prevádzky.

 

 

Ročný plán práce


September - Prostredie jaslí a blízke okolie

Október - Jeseň

November - Ľudské telo, materinský jazyk

December - Zima, Vianoce

Január - Elementárne základy logiky

Február - Zemeguľa

Marec - Dopravné prostriedky

Apríl - Znaky jari

Máj - Precvičovanie piesní a básní v hrách

Jún - Konštruktivizmus, pieskovisko, hojdačky

 

Výchovné zložky

- Rozvíjanie poznania

- Jazyková výchova

- Literárna výchova

- Matematické predstavy

- Telesná výchova

- Hudobná výchova

- Pracovná výchova

- Enviromentálna výchova

- Dopravná výchova

- Estetická výchova

 

Plán sa dopĺňa a mení podľa potreby a aktuálneho stavu veku detí

Galéria
Komentáre