20. jún 2019 / Meniny má Valéria

IQšKA

Prvá biznis akadémia pre deti od 7 rokov v Bratislave.
IQšKA

Prečo Biznis Akademia IQšKA?

Dávame deťom príležitosť, aby sa stali úspešné v každom odvetví, naučíme ich uplatňovať svoje schopnosti a zručnosti!

Vyučovanie sa uskutočňuje v štyroch jazykoch podľa výberu: 

 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Ruština
 • Ukrajinčina

IQšKA:

 • Biznis akadémia je systémový unikátny interaktívny program. Je to prostredie, v ktorom má teória okamžité praktické použitie
 • Postupný vývoj dieťaťa: výučba základov ekonomiky, formovanie osobných kvalít a praktických zručností
 • Praktický rozvoj podnikateľských zručností: rozvinutie talentu, osobný rast, vodcovstvo, vyučovanie v skupinách
 • Dosiahnutie maximálnej symbiózy vedomostí a skúseností, ktoré sú potrebné v živote človeka

Naše ciele:

 • Vytvorenie mladšej generácie vodcov, formovanie silnej osobnosti, samostatného človeka
 • Naučiť dieťa správne narábať s peniazmi
 • Naučiť dieťa spoznávať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, a teda aj zdroja finančnej nezávislosti
 • Rozvoj a podpora národného hospodárstva pomocou zriadenia spoločenstva moderných a úspešných ľudí

Náš absolvent:

 • Uvedomí si svoj talent a prednosti
 • Vie, čo chce a o čo sa usiluje
 • Vedome si vyberá zameranie ďalšieho vzdelávania
 • Je presvedčený o svojom úspechu
 • Je schopný vytvoriť akýkoľvek druh podnikania
 • Vie analyzovať trh
 • Vie investovať
 • Je otvorený, schopný efektívne komunikovať s ľuďmi
 • Samostatne myslí a prijíma rozhodnutia
 • Dosahuje stanovený cieľ

Naše kurzy:

 • “Finančná gramotnosť pre deti od 7 - 11 rokov” - Kurz má 36 lekcií. Vyučovanie prebieha 1- krát týždenne v dlžke 75 minút, doba trvania kurzu - 18 týždňov. Cena kurzu  190,- €
 • “Kurz rýchleho čítania pre deti 5 - 7 rokov” - Kurz má  15 lekcií. Vyučovanie prebieha 2-krat týždenne v dlžke 1 hodina, doba trvania kurzu - 8 týždňov. Cena kurzu  105,- €
 • “Násobilka – kurz rýchleho počítania pre deti 8 - 11 rokov” - Kurz má 15 lekcií. Vyučovanie prebieha 2-krat týždenne v dlžke 1 hodina. doba trvania kurzu - 8 týždňov. Cena kurzu 90,- €
 • “Zábavný zemepis pre deti 5 - 8 rokov” - 3-hodinova prednaška. Cena 15,- €. Prednaška sa kona každe dva týždne
 • “Veda Lab pre deti 4 - 8 rokov” - zábavna 1-hodova prednaška každy piatok. Cena prednašky 10,- €
 • “Rôzna tvorivá činnosť pre deti  4 - 10 rokov” 1-2 krát týždenne. Cena prednašky  5,- € (60 až 90 minut)
 • “Anglický a slovenský jazyk pre deti 4 - 10 rokov.” Vyučovanie prebieha 2-krat týždenne, v dlžke 45 minút. Školné 50,- € na mesiac.
Galéria
Komentáre