27. november 2020 / Meniny má Milan

Centrum pomoci pre rodinu | Trnava | Piešťany

Centrum, poskytuje rôzne aktivity pre rodiny s deťmi, seniorov, ponúka rôzne prednášky a kurzy, sociálne a rodinné poradenstvo a má rôzne projekty zamerané na dobrovoľníctvo.
Centrum pomoci pre rodinu | Trnava | Piešťany

Centrum pomoci pre rodinu - Preventívne a poradenské centrum realizuje svoju činnosť v Trnave a v pobočke Piešťanoch

 Naša činnosť pozostáva z niekoľkých nosných pilierov: 

  • poradenstvo, sociálne, psychologické, rodinné, pastorálne a právne. Klientom sa venujú odborníci individuálne počas poradenských hodín, ale aj v teréne priamo v rodinách, ktoré navštevujeme,
  • práca so svojpomocnými skupinami, ktoré sa stretávajú, aby si navzájom pomáhali a neformálne sa vzdelávali,
  •  vzdelávanie a prevencia formou aktivít a podujatí, ktoré počas roka organizujeme.

Cieľom Centra pomoci pre rodinu je:

  1. Poskytovať poradenstvo pre rodiny.
  2. Iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity.
  3. Podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny.
  4. Podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých.
  5. Napomáhať rodinám a mládeži  zmysluplne tráviť voľný čas.
  6. Propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty.
  7. Podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.

Cieľovými skupinami Centra pomoci pre rodinu sú:

- deti predškolského veku (0-6 rokov)

- deti školského veku (6-15 rokov)

- dospievajúca mládež (15-18 rokov)

- mladí dospelí (18-25 rokov)

- snúbenci

- manželia

- seniori

- mamičky a otcovia na materskom či rodičovskom príspevku

- odlúčení, rozvedení, znovuzosobášeníBližšie informácie o činnosti na www.cppr.sk

Kontakt Trnava: cppr@cppr.sk
0948 02 04 12

Kontakt Piešťany: cppr.piestany@gmail.com
0944 376 741

Komentáre