18. január 2020 / Meniny má Bohdana

E.M.M.A. - vzdelávacia agentúra

E.M.M.A. - vzdelávacia agentúra je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny tímom kvalifikovaných lektorov.
E.M.M.A. - vzdelávacia agentúra

E.M.M.A. - vzdelávacia agentúra je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny tímom kvalifikovaných lektorov.


Pre zahraničných študentov máme k dispozícii vynikajúci koncept výuku slovenčiny pre cudzincov. Našou snahou je ponúknuť všeobecné jazykové kurzy určené pre rôzne vedomostné úrovne jazyka, ako aj rôzne špecializované kurzy zamerané na konkrétnu pracovnú oblasť.

Jednou z ďalších oblastí, ktorým sa E.M.M.A. venuje je realizácia jazykového vzdelávania formou detských jazykových kurzov a to Kurzov angličtiny a Kurzov nemčiny v materských školách, jasliach, detských kluboch a materských centrách za využitia unikátnej a vedecky verifikovanej metódy HOCUS & LOTUS.

Externé jazykové Kurzy anglického jazyka a Kurzy nemeckého jazyka pre malé deti, predškolákov a žiakov I. stupňa sú realizované v našich vyučovacích centrách v Bratislave, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici, Zvolene a sú rozdelené podľa veku detí do 3 skupín:

1/ Kurzy angličtiny, Kurzy nemčiny pre malé deti s maminami od 1,5 roka - 3 rokov

2/ Kurzy angličtiny, Kurzy nemčiny pre deti vo veku od 3 - 6 rokov

3/ Kurzy angličtiny, Kurzy nemčiny pre žiakov I. stupňa od 7 - 10 rokov

 

Do nášho portfólia patrí aj zabezpečovanie prekladov a tlmočenia.

 

Zdroj: E.M.M.A.

Galéria
Komentáre