Kam s ďeťmi
kamsdetmi.sk - Informačný servis

Vybraná lokalita:
Celé Slovensko zmeniť lokalitu
Dnes je 22.05.2015  |  Meniny má Júlia, Juliana  |  Vyhľadávanie na stránke

Denné tábory

Prihlásiť sa

Registrácia OK


Kalendár podujatí

Odoberať newsletter
OK

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 | Košice

http://kamsdetmi.sk/data/fotogalerie/19711919/skola.jpg

 

Magistrát mesta Košice oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže oznamuje širokej verejnosti, že

 

zápis do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční v dňoch : 18.1.2013 – piatok od 14:00 do 18:00 hod. 19.1.2013 – sobota od 08:00 do 12:00 hod.

 

Pri zápise zákonný zástupca predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný predložiť tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Základná škola organizuje zápis detí za účasti dieťaťa a zákonného zástupcu. Zapísané môže byť dieťa, ktoré do 31.8.2013 dovŕši vek šesť rokov. U dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku predkladá zákonný zástupca spolu so žiadosťou súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa musí byť duševne i fyzicky vyspelé, ak nie je, psychológ môže odložiť školskú dochádzku o rok. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu. Mesto Košice je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky 331,94 € (10.000,- Sk) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

Odporúčanie, ak chce rodič dochádzku dieťaťa odložiť: zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, dôvodom odkladu môže byť psychická nezrelosť, zdravotný stav dieťaťa alebo dlhodobý pobyt v cudzine, zákonný zástupca pri zápise do 1. ročníka ZŠ písomne požiada riaditeľa školy o odklad. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Informácie o zápise získate na:
a) na web stránkach základných škôl,
b) na www.kosice.sk občan Školstvo Servis pre rodičov v článku ,,Užitočný sprievodca (nielen) pre rodičov budúcich prvákov“.
c) Ďalšie informácie o základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nájdete na: www.kosice.sk občan Školstvo Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pod názvom „Informácie o zameraní základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice“.
V prípade nejasností obráťte sa na: riaditeľstvo príslušnej základnej školy alebo referát školstva, športu a mládeže MMK na číslo 64 19 299.

 

Zdroj: Dokument

comments powered by Disqus

 
Uverejnené 16.01.2013  /  Pridal: Martina Čibová  /  ID: 6710  /  Poslať na facebook  /  admin
Kredit

2010-2013 © kamsdetmi.sk • Všetky práva vyhradené • Zásady ochrany osobných údajov
kamsdetmi.sk - Informačný servis pre rodiny s deťmi • Website & technology by 123 MEDIA