Kam s ďeťmi
kamsdetmi.sk - Informačný servis

Vybraná lokalita:
Celé Slovensko zmeniť lokalitu
Dnes je 26.05.2015  |  Meniny má Dušan  |  Vyhľadávanie na stránke

Prihlásiť sa

Registrácia OK


Kalendár podujatí

Odoberať newsletter
OK

Zápis detí do MŠ | Nitra

image

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2013/2014

Zápisu predchádza „Týždeň otvorených dverí“ vo všetkých MŠ od 18. 2. 2013 do 22. 2.2013 každý deň v čase od 8.00 do 16.30 hod .


ZÁPIS DETÍ  bude prebiehať centrálne pre všetky MŠ v priestoroch Mestského úradu  v Nitre v kongresovej sále ( č. dverí. 634  - 1. poschodie)
25. 2. 2013, 26. 2. 2013, 27. 2. 2013, 28. 2. 2013, 4. 3. 2013
v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod  každý deň podľa harmonogramu


Pondelok - 25.02.2013 Utorok - 26,02,2013 Streda - 27.02.2013
MŠ Zvolenská MŠ Bazovského MŠ Nábrežie mládeže
MŠ Beethovenova MŠ Benkova MŠ Topoľová
MŠ Čajkovského MŠ Alexyho MŠ Štiavnická
MŠ Golianova MŠ Za Humnami
MŠ Dolnočermánska MŠ Ľ. Okánika
MŠ Novomeského MŠ Okružná, Janíkovce
Štvrtok - 28,02,2012 Pondelok - 04.03.2013
MŠ T. Vansovej MŠ Rázusová
MŠ Platanová MŠ Párovská
MŠ Hospodárska MŠ Piaristická
MŠ Belopotockého, Dražovce MŠ Štefánikova
MŠ Staromlynská
MŠ Mostná

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk, www.msnitra.org alebo si ho vyzdvihne zákonný zástupca  v deň zápisu na Mestskom úrade.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
v MŠ Nábrežie mládeže:  trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu a reči.

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovuje riaditeľka materskej školy    po prerokovaní s pedagogickou radou a sú zverejnené v každej materskej škole.

 

Zdroj: mesto Nitra

comments powered by Disqus

 
Uverejnené 16.01.2013  /  Pridal: Ľubica Krajčovičova  /  ID: 6728  /  Poslať na facebook  /  admin
Kredit

2010-2013 © kamsdetmi.sk • Všetky práva vyhradené • Zásady ochrany osobných údajov
kamsdetmi.sk - Informačný servis pre rodiny s deťmi • Website & technology by 123 MEDIA